Pijnzorg en leefstijl!

Als verpleegkundige gezondheid aanpakken (in plaats van ziekte😉) in Nederland…dan pas zijn we goed bezig! Mensen zouden eerst een natuurlijke behandeling moeten krijgen en pas daarna eventueel medicijnen! Wie durft? Wetenschappelijk gezien zijn veel natuurlijke behandelingen ook nog eens beter, vaker en onafhankelijker onderzocht dus daar hoeft men niet bang voor te zijn! Pijnzorg en leefstijl!

Gezond blijven is minstens zo belangrijk als (bij ziekte) genezen. Dus gaat gezondheid onder meer over een goede leefstijl, iets waar ook heel wat mensen met chronische pijn hulp bij kunnen gebruiken. Pijnzorg en leefstijl als geheel!

Kwaliteit van leven van de patiënt drastisch verbeteren. Eigen gezondheid en welzijn wordt proactief beheert. 

We willen gezondheid biopychosociaal benaderen. Bij Pijnzorg Actief zien we daarom dan ook veel mogelijkheden binnen het beleid van pijnzorg. Het sluit perfect aan om de patiënten voor beweging te motiveren en tevens te kijken naar het gedrag en wat dit oplevert. Het opent nieuwe mogelijkheden voor interventies binnen het beleid van Pijnzorg Actief: beïnvloedende of instandhoudende factoren bij chronische pijn signaleren en aanpakken! 

Er wordt een gepersonaliseerd plan gemaakt op basis van de behoeften van de patiënt. Dit persoonlijke plan omvat onder meer educatie voor genezing en het ontwikkelen van gezonde gedragspatronen met aanbevelingen over voeding, lichaamsbeweging, supplementen, pijn- en stressmanagementtechnieken. Uiteraard blijft de zorgvraag uitgangspunt bij een ingezette behandeling en wordt de inhoud van het zorgplan besproken. 

Dit alles naast de gebruikelijke behandeling bij Pijnzorg Actief! 

Het gaat onder andere over leefstijlinterventies, zowel preventief als in de behandeling (opiaatbesparend werken, voorkomen stressgerelateerde klachten, therapietrouw, motivatie, etc.). Er worden evidence based methoden gebruikt om gezondheid en welbevinden te bevorderen. 

Focus op preventie en educatie

De interventies op gebied van beweging, gedrag en voeding zijn toe te passen onder andere bij pijn en klachten aan het bewegingsapparaat, angst, depressie, vermoeidheid, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, neurodegeneratieve aandoeningen, oncologie, palliatieve zorg en ouderenzorg. Deze problematieken zien we vaak bij onze patiëntenpopulatie. 

De meerwaarde zien we dan ook zeker om aandoeningen, beperkingen of verslechtering van de gezondheid te voorkomen (door pijnklachten). Ondersteuning van zelfmanagement, versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid. Een meerwaarde voor de patiënt om zijn klachten te verminderen!

Pijnconsulenten willen graag de zorg voor de patiënt met pijn verbeteren. Steeds zien we deze interventies terugkomen in onderzoek naar chronische pijn als best practice. (Neuro-) psychologie bij chronische pijn intrigeert Cindy enorm. Dit expertisegebied krijgt uitgebreid aandacht. 

Dat leefstijlinterventies ingezet kunnen worden ter voorkoming van gezondheidsklachten is duidelijk. Maar dat leefstijlinterventies ook effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van aandoeningen is minder bekend, terwijl verschillende onderzoeken dit al langer suggereren. 

Cindy Mastenbroek – verpleegkundig pijnconsulent, ACT therapeut en eigenaar Pijnzorg Actief sinds 2016 – constateert dat veel patiënten met chronische aandoeningen zoals chronische pijn, ondanks alle medische inspanningen niet genezen of niet de resultaten behalen waar ze op hopen. Zij krijgen medicijnen voorgeschreven die symptomen onderdrukken, maar ze blijven chronisch ziek en moeten vaak de rest van hun leven medicijnen blijven slikken. Of langdurig behandelingen ondergaan. Maar wat gaat er eigenlijk precies mis in hun lichaam en waarom gebeurt dit? Als we dat weten, zouden we dan ook zonder medicijnen de gezondheid kunnen verbeteren van patiënten met chronische pijnklachten als fibromyalgie, zenuwpijn, dystrofie, rugpijn, polyneuropathie, reuma of zelfs psychische klachten?

Draagt het voorschrijven van medicijnen wel bij aan ware genezing? 

Wil men de juiste beslissingen nemen voor het eigen natuurlijke herstel?

Pijnzorg en leefstijl!

Dus wilt u meer weten over preventie-en leefstijlcoaching bij chronische pijn, houd de website van Pijnzorg Actief zeker in de gaten! 

Heeft u langdurig pijn? Neem dan contact op met Pijnzorg Actief.

Om in contact te komen met chronische pijn lotgenoten Nederland kan men deelnemen aan de Pijnzorg Actief GROEP.

Huisartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen kunnen vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of een specifieke situatie voor behandeling in aanmerking komt telefoonnummer: 06-57236323 of e-mail: cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten van Pijnzorg Actief? Meld u aan voor een bericht, wanneer er een nieuwe recensie, nieuwsbrief of andere algemene berichten geplaatst worden!