Links

3 pijnzorgPatiëntenorganisaties
Netwerk Chronische Pijn
www.netwerkchronischepijn.nl

Boek en Steun
www.boek-en-steun.nl

Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem
www.pijnpatientennaar1stem.nl

Bij pijn betrokken organisaties
Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten 'de Wervelkolom'
www.ruginfo.nl

Pijn Platform Nederland
www.pijnplatform.nl

Reumafonds
www.reumafonds.nl

Stichting Whiplash de baas
www.whiplashdebaas.nl

Stichting Pijn-Hoop
www.pijn-hoop.nl

Arbeid en Pijn

UWV
www.uwv.nl/particulieren/index.aspx

Centrum Werk Gezondheid
www.centrumwerkgezondheid.nl

Beroepsverenigingen (waar u als pijnpatiënt ook informatie kunt vinden)

Dutch Pain Society
www.dutchpainsociety.nl

Revalidatie Nederland
www.revalidatie.nl/revalideren/mogelijkheden/­aanbod/pijnrevalidatie

Nederlandse Vereniging Neurochirurgen/ Nederlandse Orthopedische Vereniging
www.dutchspinesociety.nl/patienteninformatie.html

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
www.anesthesiologie.nl/patienteninformatie

Nederlandse Vereniging voor Neurologie
www.neurologie.nl/publiek/beroepsinformatie/­richtlijnen/nvn-richtlijnen

Oefentherapeuten
www.vvocm.nl

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
www.fysionet.nl

Nederlands Instituut van Psychologen
www.psynip.nl

V&VN pijnverpleegkundigen
https://pijn.venvn.nl

Ergotherapie Nederland

www.ergotherapie.nl

Patiënten informatie en zelfmanagement

Change Pain
www.change-pain.nl