Ondersteuning in het Bevorderen van Professioneel Welzijn

In een tijd waarin het streven naar professioneel welzijn steeds belangrijker wordt, evolueren ook de benaderingen van loopbaancoaching om dit te ondersteunen.

Pijnzorg Actief combineert haar expertise in Acceptance en Commitment Therapy (ACT), preventie- en leefstijlcoaching en Motivational Interviewing om werknemers te begeleiden naar een vervullende en gelukkige loopbaan.

Effectieve coachingtechnieken die worden toegepast om professioneel welzijn te bevorderen:

Acceptance en Commitment Therapy (ACT): Deze benadering moedigt werknemers aan om acceptatie te cultiveren voor hun gedachten en emoties, terwijl ze zich tegelijkertijd inzetten voor waardevolle acties die in lijn zijn met hun doelen en waarden. Door mindfulnessoefeningen en het identificeren van persoonlijke waarden, help ik werknemers om veerkrachtiger te worden en hun professioneel welzijn te vergroten.

Preventie- en Leefstijlcoaching: Een gezonde levensstijl is essentieel voor welzijn, zowel op het werk als daarbuiten. Als coach richt ik me op het ondersteunen van werknemers bij het stellen van realistische gezondheidsdoelen, het ontwikkelen van gezonde gewoonten en het vinden van een goede balans tussen werk en privéleven. Door te investeren in zelfzorg en welzijn, kunnen werknemers hun energie en vitaliteit vergroten, wat bijdraagt aan hun algehele professioneel welzijn.

Motivational Interviewing: Deze techniek stelt werknemers in staat om hun intrinsieke motivatie te versterken en zelfstandig veranderingen aan te brengen die leiden tot een meer bevredigende loopbaan. Door empathisch luisteren, het verkennen van ambivalentie en het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen, help ik werknemers om hun doelen te identificeren en stappen te zetten om deze te bereiken. Dit vergroot hun gevoel van autonomie en eigenaarschap over hun loopbaanpad, wat essentieel is voor professioneel welzijn.

Door deze geïntegreerde benaderingen toe te passen in loopbaanbegeleidingssessies, draagt Pijnzorg Actief effectief bij aan het bevorderen van professioneel welzijn en het creëren van een positieve en productieve werkomgeving. Met een focus op acceptatie, veerkracht, gezondheid en intrinsieke motivatie kunnen werknemers hun potentieel volledig benutten en een vervullend en gelukkig professioneel leven leiden.

“Als verpleegkundige en loopbaanprofessional ben ik me ervan bewust dat re-integratie na een periode van afwezigheid door een chronische aandoening specifieke uitdagingen met zich meebrengt. Daarom ben ik verheugd om samen te werken met re-integratiebureaus die gespecialiseerd zijn in deze complexe situaties”

Gespecialiseerde kennis

Pijnzorg Actief, met expertise in chronische aandoeningen, beschikt over diepgaande kennis en ervaring op het gebied van professioneel welzijn. We begrijpen de unieke behoeften en uitdagingen waarmee werknemers te maken krijgen in geval van re-integratie.

Maatwerk ondersteuning

Pijnzorg Actief biedt maatwerk ondersteuning die is afgestemd op de individuele behoeften van werknemers. We houden daarbij rekening met factoren zoals de aard van de aandoening, de ernst ervan en de specifieke vereisten van het beroep. Waar gewenst Pijnzorg Actief samen met erkende re-integratiebureaus om de weg richting de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Daarbij kan Pijnzorg Actief als gesprekspartner dienen, adviezen geven en de werknemer bijstaan in het proces in het vinden van een geschikte werk(ervarings)plek. Succesvol re-integreren is niet alleen afhankelijk van de ernst van de ziekte of aandoening, maar ook van de manier waarop het wordt gedaan. Er wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden, waar liggen de kansen en waar is iemand goed in?

Netwerk van professionals

Wij hebben een uitgebreid netwerk van professionals, waaronder arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en andere specialisten. Dit stelt ons in staat om een holistische benadering te bieden. Tevens inzetten van de juiste ondersteuning op het juiste moment.

Continue begeleiding

Het proces van re-integratie is vaak langdurig en complex. Door samen te werken met Pijnzorg Actief worden werknemers continu begeleidt en ondersteunt gedurende dit proces. Daarmee worden hun kansen op een succesvolle terugkeer in het arbeidsproc vergroot.

“Door samen te werken met re-integratiebureaus met expertise in onder andere chronische aandoeningen, kunnen werknemers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om succesvol terug te keren naar hun werk en hun professioneel welzijn te bevorderen, zelfs na uitdagende periodes van afwezigheid.”

 

Pijnzorg Actief biedt professionele zorg bij chronische aandoeningen & loopbaanadvies en duurzame arbeidsparticipatie. Voor het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend contact opnemen.