Accepteert u uw pijn? 

Vaak hoor ik mensen met chronische pijn zeggen: ‘Ik kan deze situatie niet accepteren, ik weet hoe het vroeger was!’

De enorme impact die chronische pijn heeft op het leven, zien wij als resultaat van de worsteling met de directe pijn, waardoor er naast deze directe pijn ook nog eens indirecte pijn (lijden) ontstaat.

De meeste behandelingen bij chronische pijn zijn gericht op het verminderen van de pijnklachten en het verbeteren van het functioneren. Pijnzorg Actief biedt een alternatief voor het onder controle krijgen van pijnklachten.

Men leert op een andere manier met vervelende gedachten, gevoelens en pijnklachten om te gaan dan een eerste automatische reactie ingeeft: oplossen! Het blijkt namelijk dat het gevecht aangaan met gedachten en/of gevoelens (of ze proberen te vermijden) er juist voor zorgt dat deze een grotere invloed krijgen op iemands leven. Het alternatief is acceptatie van deze vervelende ervaringen. Niet omdat deze zo leuk zijn, maar omdat u niet wilt dat ze nog meer ruimte innemen in uw leven. Met de energie die men overheeft, kan men zich vervolgens richten op de dingen die er wel echt toe doen! De kern van onze behandeling is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke ervaringen/problemen (chronische pijn) uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol, vitaal leven.

De rol van sensitisatie bij chronische pijn

Wanneer het om pijn gaat, praten we over een alarmsignaal dat de hersenen versturen op basis van de doorgekomen informatie. Omdat er geen einde komt aan deze stroom van berichten en signalen wordt het zenuwstelsel overgevoelig en lijkt het alsof het alarmeringssysteem van het lichaam te scherp staat afgesteld. Er is geen duidelijke reden om alarm te slaan en toch slaat het lichaam alarm. Wat is er aan de hand? 

Bij langdurige pijn of herhaling van een klacht zal het pijnsysteem meestal sneller en heftiger reageren: het alarm wordt scherper afgesteld en zal eerder afgaan, ook daar waar het lichaam geen gevaar loopt. Dit is een normale aanpassing van het zenuwstelsel.

Integrale benadering zorgt voor nieuwe mogelijkheden in pijnbestrijding. Mensen met chronische pijn worden geholpen om zich niet te verzetten tegen pijnervaring, maar het te accepteren en zich vervolgens richten op wat ze in het leven belangrijk vinden.

Wilt u een vitaal leven leiden en voorkomen dat uw leven in het teken staat van de pijn? Bel: 06-57236323 of kijk op: http://www.pijnzorgactief.nl

Pijnzorg Actief biedt bedrijven ondersteuning bij re-integratietrajecten en ziekteverzuim. Huisartsen, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen kunnen vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of een specifieke situatie voor behandeling in aanmerking komt.

Meer weten? 

📞 06-57236323

📧 cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl

🌎 https://www.pijnzorgactief.nl