Behandelingen gebaseerd op bewijs

Als autonome hulpverlener voeren we zelfstandig behandelingen en interventies uit. Deze behandelingen zijn veilig en effectief voor onze patiënten. Maar hoe weten we dat dan? 

Veiligheid en effectiviteit getoetst!

Bij de behandeling van patiënten is het nemen van de juiste beslissingen erg belangrijk en soms van levensbelang. Om te bepalen of behandelingen veilig en effectief zijn, is het gebruik van het juiste bewijsmateriaal onontbeerlijk. Evidence-based medicine is een methode om de keuzes die we maken te onderbouwen met bewijsmateriaal uit betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek.

Dit doen we door studies over de betreffende behandeling goed te screenen en te beoordelen. Daarvanuit zijn goede onderzoeken te selecteren. Een onderzoek moet op waarde getoetst worden. Dan pas weet men of het een goede studie is, en of een behandeling veilig en effectief is.

Pijnzorg Actief past behandelingen toe gebaseerd op bewijs. 

Pijnzorg Actief werkt zoveel mogelijk aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke en evidence based practice inzichten. De huidige inzichten laten diverse aangrijpingspunten zien voor behandeling en het tot rust brengen van het pijnsysteem. Men leert zelf invloed uit te oefenen op de pijn met deze krachtige en originele pijnbehandeling voor een betere kwaliteit van leven! Deze behandelingen zijn gebaseerd op bewijs.

Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat men weer grip krijgt op het eigen leven. De pijn is niet meer leidend is in het leven. Het is een onderdeel ervan.

Voor verdere informatie over behandeling pijnbestrijding verwijs ik u naar Pijnzorg Actief. U kunt Pijnzorg Actief ook volgen via Facebook.

Huisartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen kunnen vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of een specifieke situatie voor behandeling in aanmerking komt telefoonnummer: 06-57236323 of e-mail: cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten van Pijnzorg Actief? Meld u aan voor een bericht, wanneer er een nieuwe recensie, nieuwsbrief of andere algemene berichten geplaatst worden!