Het belang van psychologische interventies!

Patiënten vinden het vaak moeilijk om hun lichamelijke aandoening het hoofd te bieden. Door bijkomende problemen op emotioneel, gedragsmatig en/ of sociaal gebied, verbetert hun situatie niet. Het belang van psychologische interventies!

Cindy Mastenbroek – verpleegkundig pijnconsulent, ACT therapeut en eigenaar Pijnzorg Actief sinds 2016 – constateert dat veel patiënten met chronische aandoeningen zoals chronische pijn, ondanks alle medische inspanningen niet genezen of niet de resultaten behalen waar ze op hopen. Maar wat gaat er eigenlijk precies mis in hun lichaam en waarom gebeurt dit? Als we dat weten, zouden we dan ook zonder medicijnen de gezondheid kunnen verbeteren van patiënten met chronische pijnklachten als fibromyalgie, zenuwpijn, dystrofie, rugpijn, polyneuropathie, reuma of zelfs psychische klachten?

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van psychologische interventie-mogelijkheden, die relevant zijn voor het omgaan met de ziekte. Hulpverleners behoren deze ook toe te kunnen passen! Aandachtsgebieden hierbij zijn: rol van slaap, stress en leefstijl, hechting, emotieregulatie, mindfulness, ACT en lichaams- en belevingsgerichte interventies.

Kennis van (epi-) genetica en comorbiditeit zijn hierbij ook van belang!

Hierdoor kunnen we als hulpverleners, hulpvragen van patiënten met somatische aandoeningen, op de juiste manier begeleiden en behandelen. De komende decennia zal naar verwachting het aantal mensen met somatische aandoeningen toenemen. 

Pijnzorg Actief biedt zelfmanagementondersteuning! Self-management healthcare is de toekomst…

Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid en stress de grootste boosdoeners zijn als het gaat om ongezonde keuzes maken. We roken, drinken en eten aanzienlijk meer wanneer we ons niet lekker voelen.

Want als je iets leuk maakt dan houden we het makkelijker vol. De toekomst is self-management healthcare, daar geloven wij in. Alle veranderingen en kansen beginnen bij jezelf…

Leefstijlinterventies en zelfmanagementondersteuning op gebied van beweging, gedrag en voeding zijn toe te passen onder andere bij pijn en klachten aan het bewegingsapparaat, angst, depressie, vermoeidheid, buikproblematiek, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, neurodegeneratieve aandoeningen, oncologie, palliatieve zorg en ouderenzorg.

Dus wilt u meer weten over preventie-en leefstijlcoaching bij chronische pijn, houd de website van Pijnzorg Actief zeker in de gaten!