Lagere kosten voor uw pijnbehandeling!

Een gouden combinatie: zorg - werk - welzijn

Met dit bericht wordt meer duidelijkheid gegeven over de vergoeding van behandeling bij Pijnzorg Actief. Dit omdat het voor patiënten regelmatig niet helder is hoe deze zorg wordt vergoed. Zorgverzekeraars geven vaak geen heldere informatie over niet-gecontracteerde zorg.

Betere voorlichting over vergoeding

Zorgverzekeraars moeten hun klanten beter informeren rondom de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Het is vaak onduidelijk wat een patiënt moet bijbetalen als hij/zij naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat voor een behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bron: Zorgwijzer

Zorgverzekeringswet

Pijnzorg Actief biedt zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daardoor maakt Pijnzorg Actief aanspraak op verpleging vanuit de Zvw.

Dit krijgt u vergoed

De Zorgverzekeringswet (Zvw) geeft aan dat recht op verpleging zorg omvat zoals verpleegkundigen deze plegen te bieden, zonder dat deze gepaard gaat met verblijf in een instelling. Deze zorg omvat coördinatie, signalering, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement), instructie, het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid. Preventieve zorg om aandoeningen, beperkingen of verslechtering van de gezondheid te voorkomen. 

Lagere kosten voor uw pijnbehandeling!

Vergoeding pijnbehandeling door verzekeringen

  • 75-100% vergoeding vanuit basisverzekering!
  • Het eigen risico geldt NIET voor deze zorg!
  • Dus…lagere kosten voor uw pijnbehandeling bij Pijnzorg Actief!

Hoe hoog het percentage is dat de verzekerde zelf moet betalen, moet duidelijk in de polisvoorwaarden van de verzekerde zijn opgenomen.

Voor een overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar klik hier.

Bij Pijnzorg Actief betaalt de verzekerde géén eigen risico

Verpleging wordt vergoed vanuit het basispakket. De verzekerde betaalt géén eigen risico voor de kosten van verpleging. Hierdoor zijn er lagere kosten voor uw pijnbehandeling bij Pijnzorg Actief!

Toestemming

Vooraf aan de behandelingen bij Pijnzorg Actief is er toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Zonder toestemming kunt u geen rekeningen (nota’s) declareren. De verzekerde vraagt toestemming aan met het online aanvraagformulier verpleging (beschikbaar via de website van uw zorgverzekeraar). Pijnzorg Actief kan bij de aanvraag ondersteunen. 

Nieuw perspectief voor patiënten met chronische pijn!

Er is geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. De indicatie wordt gesteld door de verpleegkundig pijnconsulent van Pijnzorg Actief. De verpleegkundig pijnconsulent stelt samen met de patiënt het zorgplan op.

Werkgevers

In het kader van vaardigheden/ competentieontwikkeling, preventie van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, reïntegratietrajecten en loopbaanontwikkeling zijn óók werkgevers steeds vaker bereid om de kosten van behandelingen voor hun werknemers (deels) te vergoeden hetgeen zich snel terug verdient in de vorm van beter functioneren, vitaliteit en ook een vergrote loyaliteit. Ziekteverzuim is erg duur!

Heeft u vragen over vergoeding van zorg bij Pijnzorg Actief? Neem gerust contact met ons op.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten van Pijnzorg Actief? Meld u aan voor een bericht, wanneer er een nieuwe recensie, nieuwsbrief of andere algemene berichten geplaatst worden!