Pijnmanagement; maatschappelijke dilemma’s

Ondersteuning in het Bevorderen van Professioneel Welzijn, Pijnmanagement; maatschappelijke dilemma's. Pijnzorg actief, chronische pijnklachten, ACT, behandeling, ziekteverzuim, verzekeringsartsen, letselschade advocaten, huisartsen, pijnbestrijding, pijntherapie, werkwijze, Sittard Geleen, Zuid Limburg

Chronische pijn, over het algemeen gedefinieerd als pijn die langer dan drie maanden aanhoudt, treft elke dag miljoenen mensen over de hele wereld. Het zal de komende decennia waarschijnlijk alleen maar meer toenemen, door de toename van de incidentie van obesitas, diabetes en auto-immuunziekten. Al deze aandoeningen vergroten iemands kans op het ontwikkelen van chronische pijn. Pijnmanagement heeft te kampen met maatschappelijke dilemma’s.

Combinatie van behandelingen

Chronische pijn heeft vele manifestaties en talloze oorzaken, en fundamenteel onderzoek in de neurowetenschappen en immunologie heeft veel bijgedragen aan ons begrip ervan. Het wordt ook steeds duidelijker dat chronische pijn verband houdt met een complexe mix van neurologische, immunologische, psychologische en sociale factoren. Verschillende factoren en processen kunnen iemands pijn veroorzaken en kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Het wordt ook steeds duidelijker dat chronische pijn verband houdt met een complexe mix van neurologische, immunologische, psychologische en sociale factoren

Ontvangen van de juiste combinatie van behandelingen is niet eenvoudig. En soms is het beter om helemaal niets te doen. Een flinke hindernis is het gebrek aan erkenning van de waarde van interventies als yoga, acupunctuur en psychotherapie. In sommige gevallen vormen ook zorgpolissen, verzekeringsstelsels en financiële belangen een barrière.

Zo kan integratieve zorg (zoals pijnpsychologen, fysiotherapeuten en pijnconsulenten) soms effectiever zijn bij de behandeling van chronische pijn dan enkelvoudige interventies, zoals cortison-injecties. 

De complexiteit van chronische pijn 

Veel van de problemen rond toegang tot behandelingen zijn terug te voeren op individuele en maatschappelijke belangen die geen prioriteit geven aan chronische pijn en chronische aandoeningen.

Dit artikel verwoordt de meerwaarde van uitgebreide kennis van chronische aandoeningen en maatschappelijke belangen in relatie tot chronische pijn.

Huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en letselschadeadvocaten kunnen vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of een specifieke situatie voor behandeling in aanmerking komt.

Meer weten over de aanpak van Pijnzorg Actief? Maak een afspraak voor een vrijblijvend en persoonlijk gesprek.