Lokale samenwerking gezocht

Hoe kunnen wij inspireren? Lokale samenwerking gezocht

Pijnzorg Actief voor professionele zorg bij chronische pijn. Pijnzorg Actief staat voor verbeterde fysieke en mentale balans, beter herstel, afname van klachten, verbeterd welbevinden, betere kwaliteit van leven met pijn! Ik behandel mensen met chronische pijn en de gevolgen die deze pijn met zich meebrengt, zowel fysiek, sociaal als psychisch. Op deze website kunt u lezen wat Pijnzorg Actief voor u kan betekenen.

Lokale samenwerking gezocht!

Cindy Mastenbroek is mijn naam. Ik ben verpleegkundig pijnconsulent en heb ruim acht jaar ervaring in deze functie. Daarnaast heb ik meer dan 25 jaar ervaring in de verpleging als HBO-verpleegkundige.

Met mijn praktijk wil ik bereiken dat mijn patiënten binnen een korte tijd een aanzienlijke verbetering van kwaliteit van hun leefsituatie krijgen.

Verpleegkundigen zijn deskundig in het diagnosticeren en begeleiden van lichamelijke klachten.  Ze kunnen een lichamelijke oorzaak aanwijzen of uitsluiten (en het geven van advies hierbij). Deze disciplines hebben veel kennis en kunde op het gebied van acute pijn, postoperatieve pijn, kanker gerelateerde pijn en pijnmedicatie. Chronische (langdurige) pijnklachten vereisen meestal een geheel andere aanpak dan wanneer het gaat om acute pijnklachten. We hanteren een biopsychosociale intake en behandeling, ter verbetering van kwaliteit van leven en richten zich op de cliënt als persoon.

Pijn behoort niet tot één discipline. Behandeling van chronische pijn is altijd biopsychosociaal. In veel gevallen is multidisciplinaire samenwerking in analyse en behandeling essentieel. Het is best een uitdaging om in de eerste lijn multi- of nog beter interdisciplinair samen te werken. Graag willen we bij Pijnzorg Actief daaraan bijdragen. Lokale samenwerking gezocht!

Het belang van een KIWA keurmerk

Als zorgverlener wil jij dat je werk van goede kwaliteit is en op een professionele manier geleverd wordt. Maar hoe weten de zorginstellingen die jou inhuren dit? Gelukkig is hier een makkelijk antwoord op. Met het Kiwa MijnKeurmerk laat je zien dat je voldoet aan de eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en dat je staat voor zorgkwaliteit.

Wat is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?
De Wkkgz stelt eisen aan zorgaanbieders. Hierbij maakt het niet uit of ze klein of groot zijn. Dit geldt voor alle zorgaanbieders, van ziekenhuizen tot zzp’ers in de zorg. Als ondernemer in de zorg ben ik opdrachtnemer van meerdere zorgaanbieders. 

Meer informatie over de Wkkgz lees je in de speciale handreiking, door de overheid opgesteld. 

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Per 1 januari 2022 is de Wtza actief. Het idee hierachter is om meer zicht te krijgen op zorgaanbieders en hun kwaliteit van zorg. Ook is het doel dat ik als zorgaanbieder nog sterker bewust ben van de kwaliteitseisen waaraan ik moet voldoen.

Wat betekent dit in praktijk? Als zorgaanbieder dien ik een Kwaliteitsmanagementsysteem te hebben.

 

Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

Voor mij als zzp’er is het belangrijk dat ik aan cliënten, verzekeraars en/of de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan aantonen dat ik goede zorg verleen en dat ik gericht ben op verbetering van mijn zorgverlening. Hiervoor dien ik een KMS in te richten.

 

Dit zijn de uitgangspunten voor mijn KMS:

  1. Ik volg professionele standaarden
  2. Ik houd cliëntendossiers bij en registreer de resultaten van mijn behandelingen/zorgverlening en zo mogelijk ervaringen van mijn cliënten
  3. Registreer klachten van cliënten
  4. Registreer incidenten, informeer de cliënt en – zo nodig – de Inspectie voor de Gezondheidszorg
  5. Reflecteer periodiek op resultaten/klachten/incidenten en voer verbeteringen door.

 

Wat is het MijnKeurmerk?

Kortom, als zzp’er in de zorg krijg ik te maken met steeds meer regels die er in mijn branche gelden. Met MijnKeurmerk kan ik als zzp’er in de zorg door middel van een digitaal dossier aantonen dat ik aan de specifieke eisen voldoe. Dus ook aan de wettelijke eisen van de Wkkgz en Wtza.

Lokale samenwerking gezocht!

Bent u geïnteresseerd in een lokale samenwerking? Neem vrijblijvend contact met mij op!