Pijnzorg Actief biedt zelfmanagementondersteuning! 

Self-management healthcare is de toekomst…

Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid en stress de grootste boosdoeners zijn als het gaat om ongezonde keuzes maken. We roken, drinken en eten aanzienlijk meer wanneer we ons niet lekker voelen.

Want als je iets leuk maakt dan houden we het makkelijker vol. De toekomst is self-management healthcare, daar geloven wij in. Alle veranderingen en kansen beginnen bij jezelf…

Leefstijlinterventies en zelfmanagementondersteuning op gebied van beweging, gedrag en voeding zijn toe te passen onder andere bij pijn en klachten aan het bewegingsapparaat, angst, depressie, vermoeidheid, buikproblematiek, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, neurodegeneratieve aandoeningen, oncologie, palliatieve zorg en ouderenzorg.

Pijnzorg behelst dé verpleegkundige behandeling bij chronische aandoeningen!

Het is een misvatting dat een patiënt met een chronische aandoening eerst klachtenvrij moet zijn om een goede kwaliteit van leven te ervaren. Zeker bij klachtentoename is het bijna onvermijdelijk dat zenuwen en negatieve gedachten opkomen. En dan is het belangrijk om tóch door te blijven gaan. 

Om patiënten met chronische aandoeningen hierbij te helpen, maakt Pijnzorg Actief gebruik van een nieuwe evidence-based behandeling op het gebied van pijnzorg. Met deze behandeling leer ik mensen met chronische pijn om zich goed te voelen óndanks belemmerende gedachten en onprettige gevoelens.

Bij Pijnzorg Actief gaan we ervan uit dat men minder controle over klachten heeft dan we denken. Vanuit deze gedachte zijn spanningen, angsten en gevoelens bij verminderd lichamelijk functioneren heel normaal en reëel.

“Wanneer je heel hard werkt om zenuwen en belemmerende gedachten te laten verdwijnen, zullen ze vaak juist prominenter aanwezig zijn”

Iemand met chronische klachten die zich verzet tegen zulke gedachten en angsten, verspilt energie. Het wegdrukken ervan kan zelfs averechts werken. Wanneer je heel hard werkt om zenuwen en belemmerende gedachten te laten verdwijnen, en dit als een voorwaarde ziet voor goed functioneren, zullen ze vaak juist prominenter aanwezig zijn.

Zo werkt het ook met belemmerende gedachten, zeker bij toename van klachten. Vaak werkt dit op korte termijn, echter op de lange termijn kunnen er ernstige problemen ontstaan, bijvoorbeeld stemmingswisselingen, eenzaamheid, slaapproblemen, vermoeidheid, angsten en onbegrip.

Veel chronische patiënten krijgen het advies om niet aan de klachten te denken, het weg te stoppen of er niet over te praten…De zoektocht naar een klachtenvrij leven begint. Dat alleen al levert een hoop stress en spanning op. Zo werkt het bij chronische aandoeningen in ieder geval niet!

Self-management healthcare is de toekomst…

Daarmee wil ik niet zeggen dat alle ‘traditionele’ interventies niet werken, maar de wetenschap ontwikkelt zich; in mijn ogen is er een effectievere manier om mensen met chronische aandoeningen te helpen om om te gaan met hun klachten. Het geeft aan dat veel specialisten het plafond van de traditionele interventies opmerken.

Vaak proberen patiënten jarenlang tevergeefs van hun klachten af te komen met conventionele interventies. Dit levert veel frustratie, verdriet en boosheid op. Mensen hebben hoge verwachtingen van behandelingen. Deze verwachtingen zullen bijgesteld moeten worden. Vaak weten patiënten niet de achtergrond van hun chronische klachten en zijn zelfmanagementtechnieken niet aangeleerd. Men moet de eigen regie over de klachten terug krijgen.

Maar we moeten reëel blijven, de aanpak van chronische aandoeningen is moeilijk!

Bij Pijnzorg Actief leert men op een andere manier met vervelende gedachten, gevoelens en klachten om te gaan dan een eerste automatische reactie ingeeft: oplossen! Het blijkt namelijk dat het gevecht aangaan met gedachten en/of gevoelens (of ze proberen te vermijden) er juist voor zorgt dat deze een grotere invloed krijgen op iemands leven.

Het alternatief is acceptatie van deze vervelende ervaringen. Niet omdat deze zo leuk zijn, maar omdat men niet wil dat ze nog meer ruimte innemen in het dagelijks leven. Met de energie die men overheeft, kan men zich vervolgens richten op de dingen die er wel echt toe doen! Vechten tegen onvermijdelijke ervaringen/problemen of chronische klachten zal uiteindelijk ten koste gaan van een waardevol, vitaal leven.

“Behandeling bij Pijnzorg Actief heeft een meerwaarde als aanvulling op conventionele interventies!”

Pijnzorg Actief biedt zelfmanagementondersteuning en maakt gebruik van behandelingen, die ontwikkeld zijn voor chronische aandoeningen. Alle interventies zijn er op gericht om de patiënt in contact te brengen met zijn eigen ervaring. Ik bepaal niet wat goed is of welke richting de patiënt op moet. Alles wat aangedragen wordt, wordt getoetst aan eigen ervaringen.

Het was al bekend dat dit een zinvolle benadering is voor mensen met chronische aandoeningen. Onderzoek toont aan dat de behandeling daadwerkelijk samenhangt met verbeteringen in kwaliteit van leven, depressie, angst voor klachten, maar ook met de ernst van de aandoening.

Dit zal resulteren in veranderingen op het gebied van gedrag en beleving:

  • Verminderd medicatiegebruik 
  • Minder specialistenbezoeken
  • Minder uitval bij werksituaties

“Patiënten hoeven niet te leren om zenuwen, frustraties en verergering van de aandoening als prettig te ervaren of ze leuk te vinden, want niemand zit daarop te wachten”

Het leven van de patiënt met een chronische aandoening bestaat uit ups en downs. Er komen altijd momenten dat een patiënt zich niet fijn voelt, bijvoorbeeld door een terugval of omdat iets niet naar verwachting verloopt. Bij Pijnzorg Actief worden vaardigheden aangeleerd om beter met tegenslagen – die vroeg of laat zullen komen – om te gaan. 

Heeft u vragen over over vergoedingen, de werkwijze van Pijnzorg Actief of chronische pijn in het algemeen? Bel 06-57236323 of mail: cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl

Cindy Mastenbroek is eigenaar van Pijnzorg Actief. Praktijk voor behandeling van chronische aandoeningen. Vaardigheden ter verbetering van het welbevinden worden aangeleerd. Het resultaat is een verbeterde fysieke en mentale balans, beter herstel, afname van klachten en betere kwaliteit van leven door effectieve leefstijlinterventies. 

Als verpleegkundige draag ik zorg voor de patiënt met chronische aandoeningen op basis van het biopsychosociaal model. Tevens wordt er ondersteuning geboden bij re-integratietrajecten en letselschade, met als doel minder beperkingen in werk en sociale leven.