Pionier bij pijnzorg

Algemeen patroon van effect van graded exposure

Veel mensen met pijn hebben angst om te bewegen. Ze zijn bang dat als ze bewegen, hun klachten erger worden of dat er iets kapot zal gaan. Mensen met bewegingsangst vermijden daarom lichamelijke activiteit. Dit kan soms ernstige gevolgen hebben. Zo kan het genezingsproces bijvoorbeeld stil komen te staan. Beweging oftewel fysieke activiteit is noodzakelijk in veel genezingsprocessen. Maar bij lage rugklachten is het absolute noodzaak om in beweging te blijven. Pionier bij pijnzorg in Limburg.

Angst om te bewegen?

Educatie over pijn zorgt voor een vermindering van de angst. Om beperkingen op te heffen is blootstelling aan de angstvorm (pijn) noodzakelijk.

De verwachting dat de pijn toe zal nemen door het uitvoeren van bepaalde activiteiten heeft in hoge mate invloed op het dagelijks functioneren van mensen. Men gaat situaties waarin pijn zich voordoet, vermijden. Veel belemmeringen komen dus met name door de angst die men heeft om meer pijn te krijgen.

***Beperkingen bij mensen met chronische pijn***

Ervaren pijn tijdens activiteit leidt tot angst voor nieuwe pijn bij herhaling van deze activiteit en zo tot vermijdingsgedrag. Op de lange termijn betekent deze fysieke inactiviteit dat de fysieke conditie, en daarmee de belastbaarheid van het lichaam, afneemt. Dit leidt tot functionele beperkingen. Doordat deze beperkingen in het functioneren verder vermijdingsgedrag in de hand werken, ontstaat een vicieuze cirkel, met als gevolg toename van beperkingen in werk en sociale leven.

In de behandeling dient daarom het verbreken van de relatie tussen lichamelijke activiteit en pijn, en het verbeteren van de fysieke belastbaarheid voorop te staan. Pionier bij pijnzorg in Limburg.

PERSPECTIEF NEMEN EN EXPOSURE

Voor de behandeling van mensen met chronische pijn en/of centrale sensitisatie zijn exposure-technieken veelal onderdeel in de behandeling bij Pijnzorg Actief. Nadat er pijneducatie heeft plaatsgevonden staat reactiveren en beter functioneren (fysiek en mentaal) op de voorgrond. Men leert zelf invloed uit te oefenen op de pijn.

Pijn en bewegen: mag en kan dat?

Het doel van exposuretechnieken als interventie is dat men, ondanks de chronische pijnklachten, weer op een normale manier beweegt en dagelijkse activiteiten uitvoert. Door blootstelling (exposure) aan activiteiten en/of bewegingen die angst opwekken, wordt dit doel te bereikt. Men voert daadwerkelijk bewegingen en activiteiten uit om te ervaren dat deze geen ernstige negatieve gevolgen hebben.

 

Algemeen patroon van effect van graded exposure

 

Juist door exposure minder beperkingen

Blootstelling aan pijnlijke activiteiten bij chronische pijn, bijvoorbeeld CRPS-I (complex regionaal pijnsyndroom), heeft een gunstig effect op de pijnervaring (zie afbeelding). Dit effect is aangetoond in het onderzoek van Maastricht UMC+, expertise centrum Pijn en Revalidatie Adelante Zorggroep en KU Leuven University. Dit onderzoek is gepubliceerd in het hoog aangeschreven wetenschappelijk tijdschrift Pain.

CRPS wordt gekenmerkt door pijn in de extremiteiten (armen, benen) meestal na het doormaken van een trauma. Pijn die niet goed bestreden kan worden en chronisch aanwezig is.

Exposure in combinatie met ACT

Regelmatig word er -in combinatie met de exposuretechnieken- inspirerende en leerzame Acceptance and Commitment Therapie behandeling toegepast bij een patiënt met chronische pijn. Pionier bij pijnzorg in Limburg.

Met als doel d.m.v. perspectiefoefeningen de relatie tussen sensatie (de pijn) en de bedreiging los te koppelen (defuseren).

We werken met verschillende metaforen (waaronder de sneeuwengel). Mooi om te zien dat de sympatische reacties afnemen door te herhalen. Deze oefening kan de persoon in delen thuis gaan toepassen.

 

Exposure bij pijnzorg
Exposure bij pijnzorg

Dit zorgt voor fysieke en mentale balans, beter herstel, afname van klachten, verbeterd welbevinden, betere kwaliteit van leven met pijn…EN DUS EEN DUURZAAM RESULTAAT

 

exposure bij chronische pijn, exposure bij pijnzorg
Exposure bij chronische pijn

 

Juist door activiteiten aan te gaan waar men bang voor is, wordt het dagelijks functioneren en het algemeen welzijn bevorderd, en neemt vaak ook de pijnervaring af. Deze behandeling blijkt erg belangrijk te zijn. Na blootstelling aan de bedreigende activiteiten daalden de ervaren beperkingen voor 90% van de patiënten. En in sommige gevallen was het effect na zes maanden na behandeling zelfs gunstiger dan direct na de behandeling. (Patiëntenvereniging CRPS)

Er worden regelmatig exposure-technieken toegepast om de angst voor de pijn te verminderen. Door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom deze expertise worden er goede resultaten behaald.📚🎓

 

Pijnmanagement; maatschappelijke dilemma's. Pijnzorg actief, chronische pijnklachten, ACT, behandeling, ziekteverzuim, verzekeringsartsen, letselschade advocaten, huisartsen, pijnbestrijding, pijntherapie, werkwijze, Sittard Geleen, Zuid Limburg

 

Behandeling van pijnklachten vraagt om een pioniersrol met ambities, een innovatieve en ondernemende instelling en veel nieuwsgierigheid. Het biedt veel dynamiek, met mooie ontwikkelingen om mensen op een succesvolle manier te behandelen. Dit geeft ontzettend veel plezier en uitdaging.

Pijnzorg Actief is specialist in de behandeling van chronische aandoeningen. Voor meer informatie zie: https://www.pijnzorgactief.nl Voor het maken van een afspraak kunt u vrijblijvend contact opnemen. Huisartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen kunnen Pijnzorg Actief benaderen om te bespreken of een specifieke situatie voor behandeling in aanmerking komt.