Arbeidsmarktoriëntatie bij chronische pijn

Arbeidsmarktorientatie bij chronische pijn, hernia, Lotgenoten, Nederland, Chronische pijn lotgenoten Nederland, rugpijn, chronische rugpijn, chronische pijn

Als je chronische (pijn)klachten hebt, ondervind je vaak beperkingen of problemen in het dagelijks leven: het gaat niet zoals je graag zou willen en je kunt lichamelijk en mentaal niet meer hetzelfde als voorheen. Het levert vaak veel stress op. Kan iemand nog terugkeren naar zijn oude baan? In hoeverre is iemand belastbaar? Lichamelijke klachten belemmeren je behoorlijk of je ondervindt onbegrip van je werkgever of collega’s.

Om uitval te voorkomen, succesvol te re-integreren of werk te behouden, is een integrale aanpak op verschillende leefgebieden noodzakelijk. Het zorgt vaak voor nieuwe uitdagingen voor mensen met chronische klachten. Een goede samenwerking tussen ondersteunende partijen uit zorg en werk & inkomen enerzijds en werkgevers anderzijds is daarom van groot belang. Op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde en het tijdig signaleren van mogelijke problemen in andere levensdomeinen dragen bij aan een goed ondersteuningsaanbod en betere re-integratie. Arbeidsmarktoriëntatie bij chronische pijn.

Vaak wil men zelf graag blijven werken, maar wordt men tegengehouden door de klachten die men ervaart…Hoe wordt (langdurig) ziekteverzuim voorkomen? Chronische aandoeningen hebben een forse impact op de kwaliteit van leven, het dagelijks functioneren, ziekteverlof en gaat gepaard met hoge kosten voor werkgevers. Een arbeidsmarktoriëntatiegesprek bij chronische pijn kan veel stress bij mensen veroorzaken.

De inzet van Pijnzorg Actief biedt uitgebreide kennis en ervaring om problemen bij ziekteverzuim te analyseren en (indien mogelijk) oplossingsrichtingen te verkennen.

Chronische (pijn)klachten hoeven niet te leiden tot arbeidsverzuim. Waardoor mensen stoppen met werken, daarnaar is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wat mensen motiveert om door te werken, daar is nog weinig over bekend. Een promovendus van het UMCG stelt vast dat veel ‘doorwerkers’ met chronische (pijn)klachten hun werk als therapeutisch ervaren. Het werk leidt namelijk af van de pijn, geeft energie, structuur, brengt sociale contacten met zich mee en verhoogt het zelfrespect. De motivatie voor werk, zelfmanagementvaardigheden en het belang dat men toekent aan de pijn zijn belangrijke factoren die doorwerken met klachten mogelijk maken. Daarnaast kunnen persoonlijke en omgevingsfactoren een rol spelen.

 

Wetgeving

Er bestaat een WGA-uitkering en een IVA-uitkering. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Je krijgt een IVA-uitkering als je volledig en duurzaam 80-100% arbeidsongeschikt bent. Dit betekent dat er nagenoeg geen kans is op herstel voor werk.

Als een werknemer door ziekte minder of niet meer kan werken kan hij een WIA-uitkering aanvragen. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Je krijgt een WGA-uitkering als je 2 jaar of langer ziek bent, dus de wachttijd van 104 weken hebt doorlopen, 35% of meer arbeidsongeschikt bent en nu of in de toekomst mogelijk gedeeltelijk kan werken.

Je krijgt een IVA-uitkering als je volledig arbeidsongeschikt bent en niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans is dat je herstelt. Dan ben je naast volledig ook duurzaam arbeidsongeschikt.

Een verzekeringsarts bij het UWV beoordeelt de medische situatie van een werknemer en een arbeidsdeskundige stelt daarna de mate van arbeidsongeschiktheid vast.

 

Pijnzorg Actief kan ondersteunen om het juiste moment te zoeken om weer aan het werk te gaan. Alle aandacht gaat vaak naar de chronische klachten. Men is daar vaak de hele dag mee bezig. Om weer aan de slag te kunnen dient iemand weer goed in zijn vel te zitten. Hierbij is het van belang om ook voldoende rust en ontspanning te kunnen ervaren en een goede balans te vinden in de thuissituatie. Een goede werk en privé balans is hierbij erg belangrijk.

Informeer je goed over je rechten, plichten en mogelijkheden als het gaat over re-integratie! En houd contact met je werkgever en werk ook aan je herstel. Indien je klachten ervaart of verergeren en een goede re-integratie kunnen belemmeren, breng een bezoek aan een ervaren hulpverlener om je herstel te bevorderen (bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog) en werk aan een gezonde leefstijl.

In overleg met de bedrijfsarts en de werkgever kan worden bepaald of iemand kan terugkeren in zijn werk. Van daaruit kan een eerste of tweede spoor traject worden ingezet.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

  • Ziekte is de lichamelijke of psychische toestand waardoor iemand belemmerd wordt in het (volledig) uitvoeren van werk.
  • Arbeidsongeschiktheid is de mate waarin iemand arbeidswerkzaamheden wel of niet kan uitvoeren. UWV beoordeelt de situatie en bepaalt of je voor een deel of geheel arbeidsongeschikt wordt.

Arbeidsmarktoriëntatie bij chronische pijn

Het re-integratieproces met chronische (pijn)klachten

Het is van belang om rustig weer op te bouwen als je je werk weer op gaat pakken. Pijnzorg Actief ondersteunt als werken niet (goed) meer gaat. Je moet weer wennen aan de activiteiten, dit werkt het beste met kleine stappen. Ook wordt er aandacht besteed aan je persoonlijke situatie, structuur en gezonde leefstijl. Op het moment dat je gaat re-integreren of werk weer oppakt gaat er veel veranderen. Deze veranderingen kunnen allemaal weer stress veroorzaken, waardoor klachten in het begin weer kunnen toenemen.

Soms lukt het niet om je werk te doen zoals je altijd gewend was. Dit kan komen door lichamelijke of psychische klachten, zoals vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, verminderde conditie, verwerkingsproblemen (rouw, angst, depressie) of verminderde belastbaarheid. Ook lichamelijke beperkingen kunnen werken lastiger maken.

Je wordt begeleid om met deze situaties om te gaan. Het is verstandig het gesprek aan te gaan met de bedrijfsarts en het advies van een arbeidsdeskundige in te winnen. Daarbij zou je afspraken kunnen maken met de werkgever om deze periode makkelijker voor je te maken, door bijvoorbeeld thuis te werken, werkzaamheden aan te passen of meer rust te nemen. Probeer te accepteren dat het tijd kost om weer op het niveau te komen waarin je altijd functioneerde of tijd te nemen om aan een nieuwe situatie te wennen.

De rol van de bedrijfsarts

Je werkgever is samen met jou verantwoordelijk om weer aan het werk te gaan. Een bedrijfsarts wordt betrokken als iemand uitvalt en geeft advies aan jou en aan de werkgever ten aanzien van de re-integratie. De bedrijfsarts begeleidt je tijdens je ziekte en bij de terugkeer naar het werk. Jouw situatie wordt in kaart gebracht en evalueert jouw re-integratie.

Wat kan Pijnzorg Actief voor mij doen?

Pijnzorg Actief is specialist in het helpen van mensen met chronische aandoeningen (met name chronische pijn) die terug willen keren naar hun werk en last ondervinden van lange termijn gevolgen.

Pijnzorg Actief werkt samen met erkende re-integratiebureaus om de weg richting de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Daarbij kan Pijnzorg Actief als gesprekspartner dienen, adviezen geven en jou bijstaan in het proces in het vinden van een geschikte werk(ervarings)plek. Succesvol re-integreren is niet alleen afhankelijk van de ernst van de ziekte of aandoening, maar ook van de manier waarop het wordt gedaan. Er wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden, waar liggen de kansen en waar is iemand goed in?

Een goede voorbereiding met Pijnzorg Actief

Je hebt chronische (pijn)klachten en wilt weer gaan werken. Dit moment is afhankelijk van je persoonlijke situatie en omstandigheden. Belangrijk is dat je thuissituatie in balans is en dat je goed in je vel zit. Pijnzorg Actief kan je helpen om je belastbaarheid te toetsen. Daarbij is jouw terugkoppeling erg belangrijk. Er wordt een professioneel profiel opgesteld waarin wordt bekeken wie je bent, wat je wil en wat je kan. Dit alles wordt ondersteund met professionele online begeleidingstools die gelinkt zijn met passende beroepen- en vacaturedatabases. Tevens maken wij gebruik van e-health om mentale veerkracht te versterken. Preventie is hierbij het uitgangspunt. Door in een vroeg stadium laagdrempelige online trainingen aan te bieden kan veerkracht worden versterkt en psychische kwetsbaarheid worden beperkt.

Goed om te weten!

In de wet staat dat je in een cv of tijdens een sollicitatiegesprek niets hoeft te melden over je gezondheid of ziekteverleden. Werkgevers mogen er ook niet naar vragen. Je bent wél verplicht om zaken aan te geven die je beperken bij het uitoefenen van de functie of waarover afspraken gemaakt dienen te worden (aanpassingen in werk(tijden) of werkplek, controles en doktersbezoeken). Dit betekent dat je mogelijk naar andere functies zal gaan solliciteren dan de functie waarin je altijd hebt gewerkt of waarvoor je bent opgeleid. Ook hierbij wordt weer naar de mogelijkheden gekeken. Bepaalde belemmeringen moeten dus wel besproken worden, hiervoor kan het arbeidsvoorwaardengesprek dienen.

Vertellen tijdens een sollicitatiegesprek dat je chronische klachten hebt, kan soms op een negatieve manier uitpakken. Werkgevers gaan er soms van uit dat iemand met chronische klachten aannemen een risico is. Mensen met chronische klachten vertellen vaak naar verloop van tijd, indien ze zich prettig voelen bij de nieuwe werkgever, dat er chronische klachten spelen. Vaak zien we ook situaties ontstaan dat een werkgever begripvol is. Het is prettig indien er een werkgever gevonden kan worden die begrip heeft voor de situatie.

Het kan ook voorkomen dat je ziek wordt wanneer je al werkloos bent. Ook dan is het goed om aan je herstel te blijven werken. Ook dan ga je onderzoeken hoeveel uur en voor welke taken je belastbaar bent voor werk. Het re-integreren op een werkplek kan hierdoor lastiger zijn. Er zal geïnvesteerd moeten worden in het zoeken naar een nieuwe (vrijwilligers-) werkplek.

Soms is het van belang om niet te snel te gaan

Als vrijwilliger te gaan werken geeft je de mogelijkheid om de belastbaarheid en mogelijkheden te onderzoeken. Je bouwt dat arbeidsritme op en kan ervaren hoe dit bij je situatie past. Hiervan kan je gebruik maken indien je voor langere periode niet hebt gewerkt.

Hiermee kan je tevens onderzoeken wat de nieuwe situatie met je klachten doet. Iedere nieuwe situatie kan een stressreactie veroorzaken, waarmee rekening gehouden dient te worden. Vandaar dat het onderwerp ’stressmanagement’ en ‘weekplanning’ vaste onderdelen zijn bij een re-integratiebegeleiding bij Pijnzorg Actief.

Mogelijk is er na enige tijd wel de energie om op zoek te gaan naar werk en een baan uit te oefenen. Bij re-integratie vanuit het UWV zijn er verschillende opties, modulaire re-integratiediensten of een Werkfit-traject. De modulaire re-integratiediensten zijn gericht op het activeren en het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid in relatie tot werk. Een Werkfit-traject is onder andere gericht op het in kaart brengen van de belastbaarheid en jou ‘klaar te maken’ om weer te gaan werken.

Het inzetten van een werkervaringsplek behoort ook tot de mogelijkheden. Een werkervaringsplek is een tijdelijke arbeidsplek voor mensen die na langdurig verzuim weer willen re-integreren op de arbeidsmarkt. Het is een unieke kans om iemand te helpen met zijn of haar herstel en ontwikkeling en kan zelfs leiden tot een arbeidscontract!

 

Het is de missie van Pijnzorg Actief om de gezondheid van uw medewerkers terug te winnen

Ontzorgen van werkgever én werknemer

Kennis van actuele sociale verzekeringswetgeving en Wet verbetering poortwachter.

 

Professionele zorg bij chronische aandoeningen & loopbaanadvies en duurzame arbeidsparticipatie. Organisaties, instellingen, bedrijven en werknemers kunnen vrijblijvend contact opnemen met Pijnzorg Actief.