Ontzorgen van werkgever én werknemer

Ondersteuning in het Bevorderen van Professioneel WelzijnZiekteverzuim bij chronische pijn

Wilt u uw werknemer met chronischepijn nieuw perspectief bieden? Chronische pijn leidt vaak tot ziekteverzuim. Ziekteverzuim is erg duur! Pijnzorg Actief bied ondersteuning bij reïntegratie en beperkingen/ voorkomen ziekteverzuim door chronische pijn. Hierbij focus ik op optimaliseren van zelfmanagement, therapietrouw en kwaliteit van leven. Ontzorgen van werkgever én werknemer.

Maatwerk

Pijnzorg Actief bied een concept van een combinatie van pijneducatie en psychosociale zorg/ exposure technieken op basis van het biopsychosociaal model. Pijnzorg Actief laat de medewerker bewust worden van zijn vermijdingsstrategieën. Met oog voor eigen waarden en toekomstperspectief.

Ervaring binnen gezondheidszorg!

Vaak zien we dan ook dat het moeilijker wordt om het werk weer op te pakken als iemand (lang) ziek thuis zit met psychische kwetsbaarheid. Door de Wet verbetering poortwachter is de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer groter. Tijdens de periode van ziekte betaalt de werkgever het loon door. Soms krijgt de werknemer een ziektewetuitkering.

Wat betekent dat voor uw medewerkers?

Voor uw medewerkers bieden wij verschillende mogelijkheden voor een structurele en preventieve ziekteverzuim aanpak. Pijnzorg Actief is gespecialiseerd in:

Preventie, zoals o.a. preventief anamnestisch onderzoek en aandacht voor werk-privé balans;

Leefstijlgesprek, met hierop volgend oplossingen op het gebied van leefstijl. Denk hierbij aan voeding, beweging, slaap, zingeving;

Ontspanning, sociale verbinding, werk- en leefomgeving; stressmanagement

Diagnostiek, bijvoorbeeld psychologische flexibiliteit meting en competentietest

Dit alles ondersteunt door diverse e-learnings om mentaal veerkrachtig te worden en te blijven. Met behulp van deze hulpmiddelen en vaardigheden kunnen we preventief werken aan iemands weerbaarheid of gericht aan de slag gaan met mentale klachten.

Het is de missie van Pijnzorg Actief om de gezondheid van uw medewerkers terug te winnen

Ontzorgen van werkgever én werknemer

Pijnzorg Actief biedt sinds 2019 re-integratiediensten. Kennis van actuele sociale verzekeringswetgeving en Wet verbetering poortwachter.

Professionele zorg bij chronische aandoeningen en freelance opdrachten. Organisaties, instellingen, bedrijven en andere initiatiefnemers kunnen vrijblijvend contact opnemen met Pijnzorg Actief.