Pijnzorg behelst dé verpleegkundige behandeling bij chronische pijn!

Het is een misvatting dat een chronisch pijnpatiënt eerst pijnvrij moet zijn om een goede kwaliteit van leven te ervaren. Zeker bij pijnaanvallen of hoge pijnintensiteit is het bijna onvermijdelijk dat zenuwen en negatieve gedachten opkomen. En dan is het belangrijk om tóch door te blijven gaan. Pijnzorg behelst dé verpleegkundige behandeling bij chronische pijn!

Om pijnpatiënten hierbij te helpen, maakt Pijnzorg Actief gebruik van een nieuwe evidence-based behandeling op het gebied van pijnzorg. Met deze behandeling leer ik mensen met chronische pijn om zich goed te voelen óndanks belemmerende gedachten en onprettige gevoelens. 

Bij Pijnzorg Actief gaan we ervan uit dat men minder controle over pijnklachten heeft dan we denken. Vanuit deze gedachte zijn spanningen, angsten en gevoelens bij verminderd lichamelijk functioneren heel normaal en reëel.

“Wanneer je heel hard werkt om zenuwen en belemmerende gedachten te laten verdwijnen, zullen ze vaak juist prominenter aanwezig zijn”

Iemand met chronische pijn die zich verzet tegen zulke gedachten en angsten, verspilt energie. Het wegdrukken ervan kan zelfs averechts werken. Wanneer je heel hard werkt om zenuwen en belemmerende gedachten te laten verdwijnen, en dit als een voorwaarde ziet voor goed functioneren, zullen ze vaak juist prominenter aanwezig zijn.

Zo werkt het ook met belemmerende gedachten, zeker bij pijnaanvallen of hoge pijnintensiteit. Vaak werkt dit op korte termijn, echter op de lange termijn kunnen er ernstige problemen ontstaan, bijvoorbeeld stemmingswisselingen, eenzaamheid, slaapproblemen, vermoeidheid, angsten en onbegrip.

Pijnzorg behelst dé verpleegkundige behandeling bij chronische pijn!
Pijnzorg Limburg, pijnmanagement

Veel chronische pijnpatiënten krijgen het advies om niet aan de pijn te denken, het weg te stoppen of er niet over te praten…De zoektocht naar een pijnvrij leven begint. Dat alleen al levert een hoop stress en spanning op. Zo werkt het bij chronische pijn in ieder geval niet!

Daarmee wil ik niet zeggen dat alle ‘traditionele’ interventies niet werken, maar de wetenschap ontwikkelt zich; in mijn ogen is er een effectievere manier om mensen met chronische pijn te helpen om om te gaan met hun klachten. Het geeft aan dat veel pijnspecialisten het plafond van de traditionele interventies opmerken. Vaak proberen patiënten met chronische pijn jarenlang tevergeefs van hun klachten af te komen met conventionele interventies. Dit levert veel frustratie, verdriet en boosheid op. Mensen hebben hoge verwachtingen van behandelingen. Deze verwachtingen zullen bijgesteld moeten worden. Vaak weten patiënten niet wat chronische pijn inhoudt en zijn zelfmanagementtechnieken niet aangeleerd. Men moet de eigen regie over de pijnklachten terug krijgen. Pijnzorg behelst dé verpleegkundige behandeling bij chronische pijn!

Maar we moeten reëel blijven, de aanpak van chronische pijn is moeilijk!

“Behandeling bij Pijnzorg Actief heeft een meerwaarde als aanvulling op conventionele interventies!”

Bij Pijnzorg Actief leert men op een andere manier met vervelende gedachten, gevoelens en pijnklachten om te gaan dan een eerste automatische reactie ingeeft: oplossen! Het blijkt namelijk dat het gevecht aangaan met gedachten en/of gevoelens (of ze proberen te vermijden) er juist voor zorgt dat deze een grotere invloed krijgen op iemands leven. Het alternatief is acceptatie van deze vervelende ervaringen. Niet omdat deze zo leuk zijn, maar omdat men niet wil dat ze nog meer ruimte innemen in het dagelijks leven. Met de energie die men overheeft, kan men zich vervolgens richten op de dingen die er wel echt toe doen! Vechten tegen onvermijdelijke ervaringen/problemen of pijnklachten zal uiteindelijk ten koste gaan van een waardevol, vitaal leven.

Pijnzorg Actief maakt gebruik van behandelingen, die ontwikkeld zijn voor chronische pijn. Alle interventies zijn er op gericht om de cliënt in contact te brengen met zijn eigen ervaring. Ik bepaal niet wat goed is of welke richting de cliënt op moet. Alles wat aangedragen wordt, wordt getoetst aan eigen ervaringen.

Het was al bekend dat dit een zinvolle benadering is voor chronische pijnpatiënten. Onderzoek toont aan dat de behandeling daadwerkelijk samenhangt met verbeteringen in kwaliteit van leven, depressie, angst voor pijn, maar ook met de ernst van de pijn.

Dit zal resulteren in veranderingen op het gebied van pijngedrag en pijnbeleving:

  • Verminderd medicatiegebruik 
  • Minder specialistenbezoeken
  • Minder uitval bij werksituaties

“Cliënten hoeven niet te leren om zenuwen, frustraties en pijnaanvallen als prettig te ervaren of ze leuk te vinden, want niemand zit daarop te wachten”

Het leven van de pijnpatiënt bestaat uit ups en downs. Er komen altijd momenten dat een cliënt zich niet fijn voelt, bijvoorbeeld door een terugval of omdat iets niet naar verwachting verloopt. Bij Pijnzorg Actief worden vaardigheden aangeleerd om beter met tegenslagen – die vroeg of laat zullen komen – om te gaan. 

Heeft u vragen over de werkwijze van Pijnzorg Actief of chronische pijn in het algemeen? Bel 06-57236323 of mail: cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl

Cindy Mastenbroek is eigenaar van Pijnzorg Actief. Praktijk voor behandeling van chronische pijn. Vaardigheden ter verbetering van het welbevinden worden aangeleerd. Het resultaat is een verbeterde fysieke en mentale balans, beter herstel, afname van klachten en betere kwaliteit van leven met pijn. 

Professionele zorg bij chronische aandoeningen en freelance opdrachten. Organisaties, instellingen, bedrijven en andere initiatiefnemers kunnen vrijblijvend contact opnemen met Pijnzorg Actief.

Als verpleegkundig pijnconsulent draag ik zorg bij de uitvoering van de pijnbestrijding bij de patiënt met chronische pijn op basis van het biopsychosociaal model. De behandeling gericht op acceptatietechnieken is hier een onderdeel van. Tevens bied ik ondersteuning bij re-integratietrajecten en letselschade, met als doel minder beperkingen in werk en sociale leven.