Wat kan de pijnconsulent voor u betekenen?

Pijnconsulent, Cindy Mastenbroek, Pijnzorg Actief, chronische pijnklachten, ACT, behandeling, ziekteverzuim, verzekeringsartsen, letselschade advocaten, huisartsen, pijnbestrijding, pijntherapie, werkwijze, Sittard Geleen, mindfulness, Zuid Limburg

Wat kan de pijnconsulent voor u betekenen? Het is voor velen nog onduidelijk wat een pijnconsulent bij Pijnzorg Actief voor u, als patiënt of verwijzer, kan betekenen. Dit bericht maakt duidelijk wat de meerwaarde is om een pijnconsulent in te zetten. De zorg die de HBO-verpleegkundige biedt is bij Pijnzorg Actief gecombineerd met de gespecialiseerde zorg voor mensen met chronische pijn. 

Wat kan de pijnconsulent voor u betekenen?

Wat kan de pijnconsulent voor u betekenen? De pijnconsulent biedt zorg bij chronische pijn, pijnmanagement en levert behandeling en ondersteuning bij re-integratietrajecten, preventie van ziekteverzuim en letselschade.

Maar ook: ondersteuning bij zelfmanagement, pijneducatie, fysieke oefening, bevordering coping, coaching en preventieve zorg om aandoeningen, beperkingen of verslechtering van de gezondheid te voorkomen. Opiaatbesparende interventies en medicatie-begeleiding en -advisering worden ook als zeer belangrijk gezien.

Voorkomen van belemmeringen in het herstel van de pijnklachten bijvoorbeeld door angsten, vermoeidheid, depressie, oncontroleerbare stress, sociale problemen, onbegrip en sociale isolatie.

Deze zorg omvat coördinatie, signalering, coachen (ondersteuning bij zelfmanagement), instructie, het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid bij chronische pijn.

Ook voor mensen die al van alles hebben geprobeerd om van de pijn af te komen kan de pijnconsulent verbeteringsmogelijkheden bieden. Een individuele patiëntgerichte behandeling, duidelijke visie en uitgebreide ervaring zorgen voor succes in de behandelingen. Respect, veiligheid, laagdrempeligheid en vertrouwen staan aan de basis van behandeling bij Pijnzorg Actief.

Er kan een groot arsenaal aan interventies ingezet worden om de pijn te verminderen. Denk hierbij aan behandelingen op het gebied van gedragsinterventies, beweging en ontspanning. In deze opsomming is goede voeding ook erg belangrijk.

De essentie van integrale gezondheidszorg is de focus op gezondheidsbevordering in plaats van op ziektebestrijding. 

Bij integrale gezondheidszorg ligt de focus op een actieve patiënt, openheid naar alle vormen van geneeskunde waar bewijs voor bestaat en een nadruk op preventie.

Veel mensen die chronische pijn hebben in Nederland maakt al gebruik van integrale geneeskunde. De pijnconsulent kan adviseren over verschillende behandelmogelijkheden.

Een hernieuwde integrale beweging kan leiden tot een noodzakelijke modernisering van de gezondheidszorg. Een dergelijke duurzame oplossing maakt alleen kans als behandelaren worden opgeleid in een klimaat van openheid voor verschillen in diagnostische en behandelmethoden.

“Stimulering van gezondheid zover het mogelijk is, bestrijden van ziekte als het nodig is”

Er is samenwerking met verschillende soorten zorgaanbieders. Daardoor ontstaat een zorg waarbinnen de patiënt op het juiste moment de meest passende zorg krijgt. De verbreding van specialistische kennis draagt tevens bij aan vernieuwing en kwaliteit van zorg.

Patiënten met chronische pijn effectiever behandeld.

Tijdens de opleiding Pijnconsulent werd Cindy opgeleid op post-hbo niveau in adviseren, ondersteunen, begeleiden, verbeteren en uitvoeren van zorg voor patiënten met complexe acute, postoperatieve, chronische, oncologische en palliatieve pijnproblematiek. Inzet kan zijn in de 1e en 2e lijnszorg. Naast coördinerende en adviserende taken, zijn er binnen het eigen zorgdomein ook een aantal taken, zoals het diagnosticeren, plannen, behandelen, evalueren en bijstellen van zorg voor patiënten met pijn en hun naasten. Daarnaast wordt voorlichting gegeven aan de patiënt en zijn naasten. Dit alles op basis van het biopsychosociaal model.

Een goed opgeleide pijnconsulent is een meerwaarde in de zorg voor patiënten met pijn!

Een pijnconsulent is altijd op zoek naar actuele kennis en inzichten over pijn en pijnbehandeling. Men weet uit ervaring dat pijn door diverse factoren wordt beïnvloed en dat sluit aan in diagnostiek, adviezen en behandelplan. Pijnconsulenten draaien zelfstandig spreekuur, gericht op het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van patiënten met pijn.

En niet onbelangrijk: altijd op zoek naar de meest zinvolle behandeling die geënt is op biopsychosociale interventies voor pijnklachten.

Meer weten over de aanpak van Pijnzorg Actief? Maak een afspraak voor een vrijblijvend en persoonlijk gesprek op uw werk of thuis.

Cindy is geregistreerd BIG-verpleegkundige, Pijnconsulent HBO en Acceptance en Commitment (ACT)-therapeut, in het bezit van een KIWA-keurmerk certificaat voor ZZP-ers in de zorg en lid van de beroepsvereniging en kwaliteitsregister V&VN.

Wat kan de pijnconsulent voor u betekenen? Focus op wat echt belangrijk is!

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten van Pijnzorg Actief? Meld u aan voor een bericht, wanneer er een nieuwe recensie, nieuwsbrief of andere algemene berichten geplaatst worden!