Omgaan met pijn

Arbeidsmarktorientatie bij chronische pijn, hernia, Lotgenoten, Nederland, Chronische pijn lotgenoten Nederland, rugpijn, chronische rugpijn, chronische pijn

Omgaan met pijn: ‘Chronische pijn verandert het brein. Er is meer nodig dan medicatie alleen’

Er is meer aandacht nodig voor chronische pijn. Rugpijn is veruit de meest voorkomende oorzaak. Educatie en lichaamsbeweging zijn belangrijke pijlers in de behandeling. Ook voor het omgaan met chronische pijn!

Gedachten, gevoelens en emoties laten zien welke sociale impact pijn kan hebben. Negatieve emoties en gedachten kunnen de pijn in stand houden. 

Uiteindelijk zijn al onze gedachten, gevoelens, emoties, sensaties en gewaarwordingen terug te voeren tot chemische reacties in de hersenen. En zo zijn er in dit proces veel factoren die hun invloed uitoefenen bij pijn. Pijn is dus per definitie van lichamelijke, psychische en sociale aard. Aanpak van deze factoren is zinvol in het omgaan met pijn.

Voor verdere informatie over behandeling pijnbestrijding verwijs ik u naar Pijnzorg Actief. U kunt Pijnzorg Actief ook volgen via Facebook.

Cindy Mastenbroek is eigenaar van Pijnzorg Actief, Limburg, Nederland. Het is een praktijk voor behandeling van chronische pijn. Men leert vaardigheden ter verbetering van het welbevinden, beter herstel, afname van klachten en betere kwaliteit van leven met pijn! Dit betekent dat er ondersteuning wordt geboden bij zelfmanagement. Er wordt preventieve zorg geboden om beperkingen of verslechtering van de gezondheid te voorkomen.

Om in contact te komen met chronische pijn lotgenoten Nederland kunt u deelnemen aan de Pijnzorg Actief GROEP