Werkwijze chronische pijnklachten

Inzichten in uw chronische pijn op een begrijpelijke en duidelijke manier.

Werkwijze tegen chronische pijnklachten.

Ik zoek samen met u naar alle factoren die tot uw klachten hebben geleid en deze in stand houden. Dit kunnen lichamelijke, psychische en sociale factoren zijn, meestal een combinatie hiervan. Ik streef naar herkenning, erkenning en grip ten aanzien van de mogelijkheden en kwetsbaarheden van uw eigen lichaam en geest. U krijgt inzicht in eigen gedrag, keuzes en de consequenties hiervan. Deze werkwijze tegen chronische pijnklachten resulteert in verbeterde fysieke en mentale balans, beter herstel, afname van klachten, verbeterd welbevinden, betere kwaliteit van leven met pijn!

Met deze werkwijze tegen chronische pijnklachten begrijpt u pijn.

En ik ben ervan overtuigd dat dit start met het begrijpen hoe pijn werkt. Vaak zijn de achtergronden van de chronische pijn nog niet bekend. Pijnzorg Actief biedt inzichten op een begrijpelijke en duidelijke manier. Hiermee krijgt u inzicht in het belang van psychosociale zorg bij chronische pijn.

In deze werkwijze tegen chronische pijn kan er doorverwijzing komen.

Pijnzorg actief 02, werkwijze , sittard, geleen, westelijke mijnstreek, roermond, chronische pijnklachten, Aangezien de complexe chronische pijnpatiënt vaak tevens kwetsbaarheden of negatieve ervaringen heeft op het gebied van psyche en persoonlijkheid worden veiligheid en vertrouwen binnen de behandelrelatie als basisprincipe gehanteerd. Indien nodig zal ik doorverwijzen naar specialistische hulpverlening. Deze werkwijze tegen chronische pijn vereist een multidisciplinaire aanpak en effectieve werkwijze waarbij verschillende specialisten zijn betrokken zoals een psycholoog en/of fysiotherapeut.
Verpleegkundig pijnspreekuur biedt een mogelijkheid tot het verkrijgen van informatie over de aandoening, behandeling en tot het krijgen van ondersteuning in de verwerking/omgaan met de ziekte. Het levert een bijdrage aan de continuïteit van de voorlichting en behandeling van uw pijnklachten. Pijnzorg Actief heeft specifieke aandacht voor uw huidige of verwachte zorgvraag ten aanzien van uw lichamelijke stoornissen, functionele beperkingen en sociale problemen.

 

Het doel is de kwaliteit van zorg en kwaliteit van uw leven te verbeteren.

 

Pijnzorg Actief biedt kwalitatief hoogwaardige zorg bij chronische pijn.

Interventies: ondersteuning bij zelfmanagement, pijneducatie, fysieke oefening, bevordering coping, coaching en preventieve zorg om aandoeningen, beperkingen of verslechtering van de gezondheid te voorkomen.

De behandeling bestaat uit:

 • Activeren fysieke belasting.
 • Pijneducatie en advies geven
 • Medicatie-management
 • Leren omgaan met pijnklachten, beïnvloedende factoren op pijnklachten achterhalen en educatie hierbij
 • Ondersteuning met e-health programma’s
 • Mindfulness oefeningen
 • Doelen stellen voor toekomst; plan van aanpak, terugvalpreventie
 • Mogelijke biomedische verklaring voor de pijnklachten achterhalen (stressreactie lichaam)
 • Cognitieve gedragstherapie interventies
 • Exposure behandeling om de ervaring mee te geven dat de klachten beïnvloed kunnen worden
 • Voorkomen van vermijding van de pijnklachten
 • Coördineren van zorg en signaleren om verslechtering van gezondheid te voorkomen. 
 • Tevens wordt er aandacht besteedt aan: belasting en belastbaarheid, eigen waarden, psychologische flexibiliteit, Acceptance en Commitment Therapie, gevoeligheid voor pijn (hypervigilantie), motivational interviewing.
 • Positieve gezondheid en gezonde leefstijl interventies. Preventie-en leefstijladviezen kunnen gegeven worden waardoor herstel sneller verloopt en klachten verminderend c.q. worden voorkomen.

Voor de totale zorg geldt dat er een biopsychosociale benadering is (niet alleen aandacht voor medische aspecten, maar ook voor psychologische en sociale factoren die mede bepalend zijn voor de pijn en het genezingsproces).

De zorg die wordt geboden valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De zorg omvat verpleging zoals verpleegkundigen deze plegen te bieden zonder dat deze gepaard gaat met verblijf in een instelling. De zorg houdt verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Deze zorg omvat coördinatie, signalering, preventie, instructie en het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid en het cliëntsysteem en casemanagement. Hierdoor maakt u aanspraak op vergoeding van deze zorg.

Pijnzorg Actief werkt zoveel mogelijk aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke en evidence based practice inzichten. De huidige inzichten laten diverse aangrijpingspunten zien voor behandeling en het tot rust brengen van het pijnsysteem. U leert zelf invloed uit te oefenen op de pijn.

Het uiteindelijke doel van de behandeling :

Het uiteindelijke doel is dat u weer grip krijgt op uw eigen leven. Dat de pijn niet meer leidend is in het leven, maar een onderdeel ervan. Dit wordt gedaan door te kijken naar wat nodig is. U volgt behandelingen op maat die afgestemd zijn op uw individuele behoeften.

 

Behandelplan in deze werkwijze tegen chronische pijnklachten

Op basis van een intakegesprek van een uur wordt in overleg met u een behandelplan samengesteld. Pijnzorg Actief biedt een laagdrempelige en kortdurende vorm van hulpverlening. Vaak is binnen 4 à 5 afspraken van een uur al positief resultaat merkbaar. De werkwijze tegen chronische pijnklachten volgen elkaar op in intervallen van 1 week. Soms worden er (indien noodzakelijk, c.q. gewenst) follow-up behandelingen ingepland met lange tijdsintervallen voor eerst een maand, 3 maanden, 6 maanden en een jaar.
Tussendoor hebben we contact via de mail. Ook ontvangt u veel informatie, inspiratie en oefeningen om zelfstandig terug te kunnen vallen op de ervaringen uit de behandelmethode. Er zal veel zorg worden besteed aan de toekomst, want hoe dan ook zullen er weer vervelende gedachten, gevoelens en sensaties op gaan spelen. Dan hebt u de ‘tools’ binnen handbereik om deze nare ervaringen het hoofd te bieden en te blijven handelen naar uw waarden.

Cindy Mastenbroek, Pijnzorg actief, chronische pijnklachten, ACT, behandeling, ziekteverzuim, verzekeringsartsen, letselschade advocaten, huisartsen, pijnbestrijding, pijntherapie, werkwijze, Sittard Geleen, mindfulness, Zuid Limburg

 

Contactpagina Cindy Mastenbroek Pijnzorg Actief, Buchten Sittard Geleen Limburg
Voor vragen of afspraken kunt u mij bereiken op telefoonnummer: 06-57236323 of via e-mail: cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl