Financieringsmogelijkheden Pijnzorg Actief

Wat zijn de financieringsmogelijkheden van zorg bij Pijnzorg Actief? Particulieren kunnen op verschillende manieren hun kosten voor behandeling bij Pijnzorg Actief (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

Nieuw perspectief voor patiënten met chronische pijn!

  • Via de ziektekostenverzekering: Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg. Kijk de voorwaarden in je polis na.
  • Via het UWV: Pijnzorg Actief is leverancier van ZW Arbo interventies UWV, sinds november 2017. Als men een uitkering ontvangt, dan kan men bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van herstel en re-integratie. Bespreek behandeling bij Pijnzorg Actief met de verzekeringsarts.
  • Via de werkgever: vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken. In het kader van vaardigheden/ competentieontwikkeling, preventie van ziekteverzuim bij chronische pijn, arbeidsongeschiktheid, reïntegratietrajecten en loopbaanontwikkeling zijn óók werkgevers steeds vaker bereid om de kosten van behandelingen bij Pijnzorg Actief voor hun werknemers (deels) te vergoeden hetgeen zich snel terug verdient in de vorm van beter functioneren, vitaliteit en ook een vergrote loyaliteit.
  • Via de Arbo-dienst van een bedrijf: werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dient men contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst
  • Via de belasting: wanneer men als particulier de kosten zelf betaalt, dan kan men deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van de behandeling moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die men nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Lagere kosten voor uw pijnbehandeling!

Voor verdere informatie over behandeling pijnbestrijding verwijs ik u naar Pijnzorg Actief. U kunt Pijnzorg Actief ook volgen via Facebook.

Huisartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen kunnen vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of een specifieke situatie voor behandeling in aanmerking komt telefoonnummer: 06-57236323 of e-mail: cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten van Pijnzorg Actief? Meld u aan voor een bericht, wanneer er een nieuwe recensie, nieuwsbrief of andere algemene berichten geplaatst worden!