Kwalitatief hoogwaardige zorg bij chronische pijn

Hoogwaardige professionele behandeling bij chronische pijn

 Kom je soms niet vooruit bij de behandeling van de patiënt? Gun een pijnpatiënt kwalitatief hoogwaardige zorg bij Pijnzorg Actief!

Chronische pijn kan veel leed en ongemak geven. Er is een toenemend bewijs dat indien mensen met chronische pijn stoppen met vechten tegen deze pijn en leven naar hun waarden, minder lijden en beter functioneren.  

Uit literatuur blijkt dat deze processen relevant zijn bij de behandeling van chronische pijn. Hierbij zijn pijneducatie in combinatie met acceptatietechnieken en lichaamsbeweging belangrijke pijlers in de behandeling. Dit is het best onderzochte therapeutisch model en een meerwaarde bij de behandeling van chronische pijn bij Pijnzorg Actief. Er wordt kwalitatief hoogwaardige zorg bij chronische pijn geboden.

Psychosociale problematiek bij pijn is een belangrijke herstel belemmerende factor

Sommige mensen trekken zich terug, worden stil of somber. Weer anderen worden gespannen, opvliegend, geïrriteerd of ontwikkelen angsten. Weer anderen vluchten in genotsmiddelen. Dit kan tot nieuwe problemen leiden thuis of op het werk. Iemand met psychosociale problemen krijgt ook vaak lichamelijke klachten, bijv. hoofdpijn, hartkloppingen of slecht slapen.

Bij Pijnzorg Actief worden interventies ingezet om psychosociale problematiek bij pijn te beïnvloeden voor een welslagen van de behandeling

Bewegen in combinatie met gedragsinterventies is een meerwaarde bij de behandeling van psychosociale problematiek bij chronische pijn. Deze combinatie van behandelingen wordt sinds 2016 met succes toegepast bij Pijnzorg Actief. Dit zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige zorg bij chronische pijn.

Pijnzorg Actief biedt kwalitatief hoogwaardige zorg bij chronische pijn

Wanneer men al veel heeft geprobeerd om van chronische pijnklachten af te komen en de klachten blijven bestaan, wordt vaak een indicatie gegeven voor het leren omgaan met de pijnklachten.

Hoe langer de pijn bestaat, hoe groter de kans is dat op zeker moment niet alleen fysieke maar ook psychische en sociale aspecten in toenemende mate een complexe rol spelen bij de instandhouding van de klachten. Met behulp van professionele behandeling proberen we samen de invloed van chronische pijn of vermoeidheid terug te dringen. Daardoor kan men beter lichamelijk, mentaal en maatschappelijk (biopsychosociaal) functioneren. Daar hoort ook het coördineren van de zorg, signalering van verslechtering van de gezondheid en coachen bij.

De behandeling draagt ertoe bij dat capaciteiten vergroot worden of nieuwe capaciteiten kunnen worden ontwikkeld, in overeenstemming met de mogelijkheden van de patiënt.

Is er sprake van:

  • een verminderde belastbaarheid
  • problemen in het omgaan met de chronische klachten
  • een duidelijke behoefte om in deze situatie verandering aan te brengen
  • behoefte aan professionele hulp

Dan kan er doorverwijzing plaatsvinden voor behandeling bij Pijnzorg Actief.

De kwalitatief hoogwaardige zorg bij chronische pijn richt zich niet op pijnbestrijding. Dit concept richt zich op het vergroten van mogelijkheden. Doel van de behandeling is dat men zelf de pijn en aanverwante problemen (vermoeidheid, immobiliteit, angsten, depressie, oncontroleerbare stress, sociale problemen en sociale isolatie) kan hanteren.

In het verlengde hiervan wordt er nadruk gelegd op het verbeteren en onderhouden van fysieke activiteiten. Daardoor worden activiteiten op het werk, in de vrije tijd of thuis weer hervat.

Vanuit Pijnzorg Actief werken we intensief aan de weg naar herstel. Niet met de focus op wat niet meer kan, maar juist op mogelijkheden en kansen. 

Het is voldoende onderbouwd als een meerwaarde voor chronische pijnpatiënten. Het verbeterd zelfverzekerdheid, depressieve gevoelens en verhoogd activiteitenniveau.

Vanuit alle mogelijke en wenselijke invalshoeken werken wij intensief met de patiënt aan herstel. Hierin staat de hulpvraag van de patiënt steeds centraal.

Behandeling

Is er sprake van chronische pijnklachten waar geen duidelijk aantoonbare afwijking voor gevonden is (die een verklaring voor de klachten geeft), dan kun men bij Pijnzorg Actief terecht voor behandeling.

Het gaat hier om langdurige klachten in het houdings- en bewegingsapparaat, zoals a-specifieke lage rugpijn en fibromyalgie. Ook mensen met reumatische klachten en diagnoses als complex regionaal pijnsyndroom (CRPS), osteoporose en artrose worden bij Pijnzorg Actief behandeld.

De behandeling van chronische pijn is gericht op de zelfredzaamheid en het verbeteren van het dagelijks functioneren.

Wanneer is behandeling bij Pijnzorg Actief zinvol:

  • Indien er sprake is van chronische pijn
  • Mensen reeds van alles hebben geprobeerd om van hun pijnklachten af te komen, zonder bevredigend resultaat
  • Men met chronische pijn de regie terug in eigen hand wil krijgen
  • Ziekteverzuim dreigt vanwege chronische pijnklachten
  • Mensen met chronische pijn re-integreren in (nieuwe) werksituatie
  • Chronische pijn blijft bestaan na letselschade (door bijv. ongeval)

Huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en letselschadeadvocaten kunnen vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of een specifieke situatie voor behandeling in aanmerking komt.

Voor verdere informatie over behandeling pijnbestrijding verwijs ik u naar Pijnzorg Actief. U kunt Pijnzorg Actief ook volgen via Facebook.

Cindy Mastenbroek is eigenaar van Pijnzorg Actief, Limburg, Nederland. Het is een praktijk voor behandeling van chronische pijn. Men leert vaardigheden ter verbetering van het welbevinden, beter herstel, afname van klachten en betere kwaliteit van leven met pijn! Er wordt ondersteuning geboden bij zelfmanagement. Tevens wordt er preventieve zorg geboden om beperkingen of verslechtering van de gezondheid te voorkomen.

Om in contact te komen met chronische pijn lotgenoten Nederland kan men deelnemen aan de Pijnzorg Actief GROEP

‘Chronische pijn verandert het brein. Er is meer nodig dan medicatie alleen’