Intrinsieke motivatie en gedragsverandering!

Intrinsieke motivatie en gedragsverandering bij chronische pijn

Verwachting en externe stimulansen spelen een belangrijke rol bij de intrinsieke motivatie en gedragsverandering bij chronische pijn!

Intrinsieke motivatie komt voort uit de eigen wil om iets te doen. De mogelijkheid zelf keuzes te kunnen maken is hier voor nodig. Bij behandeling van chronische pijn is het belangrijk dat er ruimte is voor het maken van eigen keuzes. Er wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van autonomie.

Een patiënt die intrinsiek gemotiveerd is, doet hij iets omdat hij het graag wilt, niet omdat hij van buiten af wordt gemotiveerd dit te doen. 

Motivatieproblemen ontstaan doordat de patiënt het gevoel heeft dat anderen voor hem beslissen.

Verwachting speelt een belangrijke rol bij de intrinsieke motivatie. Externe stimulansen kunnen ervoor zorgen dat de intrinsieke motivatie verdrongen wordt (bijv. in geval dat hulpverlener alle besluiten neemt). Dit belemmert gedragsverandering.

Het is zeer belangrijk de patiënt uit te laten spreken wat zijn wensen en verwachtingen zijn. Van daaruit wordt bekeken wat gezamenlijke doelen kunnen zijn (gezamenlijke besluitvorming).

Gedragsverandering bij chronische pijn is meestal een langzaam en moeizaam proces. Tegenstrijdige gevoelens en gedachten kunnen het veranderingsproces van de patiënt belemmeren. Met motiverende gespreksvoering krijgen we bij Pijnzorg Actief -samen met de patiënt- meer grip op dit proces.

Gesprekken zijn doelgericht om de eigen motivatie en bereidheid tot verandering van de patiënt te versterken. De effectiviteit van het persoonlijk handelen wordt verbeterd, doordat op gerichte wijze in gesprek gegaan wordt over gedragsverandering bij chronische pijn. Dit alles gebeurt samen met de patiënten, respectvol, met compassie en vraaggestuurd. Hiermee wordt de intrinsieke motivatie en gedragsverandering gestimuleerd!

Bij Pijnzorg Actief worden vaardigheden aangeleerd om beter met tegenslagen – die vroeg of laat zullen komen – om te gaan. 

Het leven van de pijnpatiënt bestaat uit ups en downs. Soms voelt een patiënt zich niet fijn, bijvoorbeeld door een terugval of omdat iets niet naar verwachting verloopt. Bij Pijnzorg Actief worden vaardigheden aangeleerd om beter met tegenslagen – die vroeg of laat zullen komen – om te gaan.

Bij Pijnzorg Actief, Sittard Geleen, Limburg, wordt er zorg gedragen bij de uitvoering van de pijnbestrijding bij de patiënt met chronische pijn op basis van het biopsychosociaal model. De behandeling gericht op acceptatietechnieken is hier een onderdeel van.

Pijnzorg Actief biedt ondersteuning bij re-integratietrajecten en letselschade, met als doel minder beperkingen in werk en sociale leven.

Er worden vaardigheden ter verbetering van het welbevinden aangeleerd. Het resultaat is een verbeterde fysieke en mentale balans, beter herstel, afname van klachten en betere kwaliteit van leven met pijn. Intrinsieke motivatie en gedragsverandering horen daar ook bij.

Toestemming

Zorgverzekeringen vergoeden de zorg gedeeltelijk, sommige volledig (75 tot zelfs 100%, afhankelijk van de polis van de patiënt). Vooraf aan de behandelingen bij Pijnzorg Actief is er toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Zonder toestemming kunt u geen rekeningen (nota’s) declareren. De verzekerde vraagt toestemming aan met het online aanvraagformulier verpleging. Pijnzorg Actief kan bij de aanvraag ondersteunen. 

Huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en letselschadeadvocaten kunnen vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of een specifieke situatie voor behandeling in aanmerking komt telefoonnummer: 06-57236323 of e-mail: cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten van Pijnzorg Actief? Meld u aan voor een bericht, wanneer er een nieuwe recensie, nieuwsbrief of andere algemene berichten geplaatst worden!