Passende ondersteuning en zorg chronische aandoeningen

Integrale zorg Pijnzorg Actief

Patiënten krijgen regelmatig te horen dat er alles is gedaan om een oorzaak te vinden om de klachten te bestrijden. Ze moeten ermee leren leven. De integratie tussen lichamelijke, psychische en sociale aspecten van het functioneren wordt hierin echter vaak gemist. Adviezen kunnen echter wel bijdragen aan het ontstaan of voortduren van disfunctionele pijncognities.

Als er eenmaal sprake is van chronische aandoeningen is er al zoveel pathologisch veranderd in het lichaam dat herstel heel moeilijk wordt. Daarom is het essentieel dat er op preventief vlak veel meer gedaan wordt om te voorkomen dat chroniciteit ontstaat. Passende ondersteuning en zorg chronische aandoeningen.

Daarom dient passende ondersteuning en zorg beschikbaar te zijn indien chronische aandoeningen ontstaan. Een dergelijke aanpak met aandacht voor zowel preventie als zorg en de verbinding daartussen wordt ook wel een integrale aanpak genoemd. 

De preventieve activiteiten zijn met name gericht op voorlichting en het realiseren van een gezonde leefstijl. De activiteiten rond ondersteuning en zorg voor chronische aandoeningen richten zich op het individu. 

Passende ondersteuning en zorg chronische aandoeningen

De ondersteuning en zorg betreffen zowel ondersteuning bij gedragsverandering op het gebied van leefstijl (bewegen, slapen en voeding) als aandacht voor de vaak aanwezige achterliggende psychosociale problematiek. Het doel van de ondersteuning en zorg is middels duurzame verbetering van de leefstijl de mate van gezondheid en het risicoprofiel te bereiken. Deze leefstijlverandering draagt ook bij aan verbetering van de kwaliteit van leven en bevordering van maatschappelijke participatie. 

Mensen met een chronische aandoening willen vooral leren omgaan met de beperkingen die ze ondervinden in hun dagelijks leven. We reflecteren op de werkelijke problemen en uitdagingen. Vooral de kwaliteit van leven is belangrijk. Iemands medische situatie is daar slechts een onderdeel van. 

Kritisch en creatief zijn, met een integrale aanpak. Standaardoplossingen voor mensen met een chronische ziekte werken niet. Voor een goede zorg is een open, kritische blik nodig op het leven van iedere patiënt. En vervolgens creativiteit en samenwerking.

 

Integrale zorg Pijnzorg Actief
Verbinding preventie en zorg gericht op omgeving en individu

 

Inzicht in de gehele lichamelijke, psychologische en sociaal-culturele context is van belang om tot gedragsverandering te komen. Er worden op basis van dit inzicht preventie-en leefstijladviezen gegeven waardoor herstel sneller verloopt en klachten verminderend c.q. worden voorkomen.

Het mooie is dat door kennis en ervaring interventies gecombineerd kunnen worden. Er ontstaat een gestructureerde, multi-sensorische en motorische interventie. Het beste uit verschillende werelden. En niet onbelangrijk: wat vindt de patiënt?

Focus op wat echt belangrijk is!

Bovendien is het aantrekkelijk dat de dienstverlening bij Pijnzorg Actief plaatsvindt via huisbezoeken, op het werk en via e-coaching met behulp van online meetings. We begeleiden patiënten met interessante assessments en e-learnings. Inzet hiervan gaat op basis van welke zorg op dat moment gewenst is. Impact door stimulatie en motivatie.

Huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en letselschadeadvocaten kunnen vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of een specifieke situatie voor behandeling in aanmerking komt.

Meer weten over de aanpak van Pijnzorg Actief? Maak een afspraak voor een vrijblijvend en persoonlijk gesprek.