Pijnbehandeling in Limburg: Pijnzorg Actief

Pijnzorg actief, chronische pijnklachten, ACT, behandeling, ziekteverzuim, verzekeringsartsen, letselschade advocaten, huisartsen, pijnbestrijding, pijntherapie, werkwijze, Sittard Geleen, Zuid Limburg

Pijnbehandeling in Limburg met vergoeding, die bewezen effectief is.

  • Zoeken naar de oorzaak chronische pijn?
  • Al allerlei (medische) onderzoeken ondergaan, zonder een duidelijke verklaring te vinden voor de hoeveelheid pijn die ervaren wordt?
  • Al veel behandelingen geprobeerd, zonder een bevredigend resultaat (op de lange termijn)?

Pijnzorg Actief vindt het belangrijk het zelfmanagement van patiënten te vergroten door inzicht te geven in de klachten en het eigen functioneren. Pijnbehandeling Pijnzorg Actief in Limburg met vergoeding!

Is deze pijnbehandeling voor mij geschikt?

Pijnzorg Actief is een praktijk voor pijnbehandeling voor mensen met chronische pijn. Ook de gevolgen van deze pijn worden behandelt, zowel fysiek, sociaal als psychisch. Ook voor mensen die al van alles hebben geprobeerd om van de pijn af te komen worden verbeteringsmogelijkheden geboden.

Om beter te leren functioneren mét pijn, biedt Pijnzorg Actief gespecialiseerde pijnbestrijding!

De persoonlijke situatie wordt als uitgangspunt genomen. Hierdoor wordt de vicieuze cirkel van de pijn doorbroken. Pijnzorg Actief is door haar omvangrijke expertise en een patiëntgerichte, persoonlijke benadering gespecialiseerd in de behandeling van personen met complexe chronische pijn; onder andere chronische lage rugpijn, nekpijn en hoofdpijn.

Behandeling pijnbestrijding

Na de kennismaking wordt een vragenlijst toegestuurd en volgt er een intakegesprek. Hiervoor wordt uitgebreid de tijd genomen. De pijn wordt besproken, de mogelijke oorzaken en de gevolgen voor het welzijn en dagelijks leven. Zo nodig worden andere disciplines geconsulteerd (psycholoog, fysiotherapeut of ergotherapeut).

Alle factoren die er mogelijk toe bijdragen dat de pijn niet weggaat worden afgewogen.

Er volgt een afspraak waarbij er uitleg wordt gegeven over de klachten en hoe de pijn verklaard kan worden. Ook wordt er een behandelplan opgesteld. Het behandeltraject duurt gemiddeld 10-12 weken.

Educatie vormt een belangrijk onderdeel van de pijnbehandeling. Bij de meeste patiënten is er sprake van sensitisatie, oftewel een overgevoelig zenuwstelsel. 

Pijnzorg Actief streeft naar een snelle, duurzame en kwaliteitsvolle pijnbehandeling

Resultaat pijnbehandeling 

Het blijkt dat de pijn na de behandeling afneemt met 1.7 punt (van 6.7 naar 5.0, op een schaal van 0=geen pijn tot 10= de meest heftige pijn die denkbaar is). Al is pijnafname niet het uiteindelijke doel van de behandeling. 

Het doel van de behandeling is het streven naar een zo hoog mogelijk niveau van functioneren, zowel fysiek als mentaal. Verbeterde fysieke en mentale balans, beter herstel, afname van klachten, verbeterd welbevinden, betere kwaliteit van leven met pijn. 

Dit leidt tot minder uitval bij werksituaties en minder consumptie van specialistenbezoeken. Verder zien we vaak dat het medicatiegebruik afneemt.

Vergoeding pijnbehandeling

Pijnbehandeling Limburg Pijnzorg Actief met vergoeding. Meestal zijn er 8-10 behandelingen nodig voor een positief resultaat.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen door te mailen met cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl of telefoneren via 06-57236323

Pijnzorg Actief werkt volgens vastgestelde kwaliteitseisen:

  • BIG-geregistreerd HBO-verpleegkundige, HBO pijnconsulent en ACT-therapeut.
  • Pijnzorg Actief is in het bezit van het KIWA-certificaat ZZP’ers in de Zorg. Hiermee voldoet Pijnzorg Actief aan de beroeps- en ondernemerseisen en verleent kwalitatief goede zorg. Voor patiënten is het keurmerk een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van zorgverleners. Het is een verplicht keurmerk voor individuele contractering via Zorgverzekeraars.
  • Lid van de beroepsvereniging en kwaliteitsregister V&VN.

In het kader van vaardigheden/ competentieontwikkeling, preventie van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, reïntegratietrajecten en loopbaanontwikkeling zijn óók werkgevers steeds vaker bereid om de kosten van behandelingen voor hun werknemers (deels) te vergoeden hetgeen zich snel terug verdient in de vorm van beter functioneren, vitaliteit en ook een vergrote loyaliteit.

Informeer naar mogelijkheden bij uw leidinggevende of personeelszaken van het bedrijf waar u werkt en wijs hen op de mogelijkheden van het aanbod van Pijnzorg Actief.

Zorgverzekeringen vergoeden de zorg gedeeltelijk, sommige volledig (afhankelijk van de polis van de patiënt). 

Kwaliteit en persoonlijke aanpak staan bij Pijnzorg Actief voorop!

Focus op terugval

Er zal veel zorg worden besteed aan de toekomst, want hoe dan ook zullen er weer vervelende gedachten, gevoelens en sensaties op gaan spelen. Dan heeft men de ‘tools’ binnen handbereik om deze nare ervaringen het hoofd te bieden en te blijven handelen naar eigen waarden.

Wat gebeurt er in het lichaam bij chronische pijn?

Bij chronische pijn is er een verandering opgetreden in de zenuwbanen die pijnprikkels naar de hersenen sturen. Er worden vaker en meer prikkels doorgegeven en in de hersenen ervaren als ‘pijn’. Men is gevoeliger geworden voor pijnprikkels, waardoor het pijnsignaal een ‘vals’ alarm afgeeft. De pijn wordt eerder en heviger gevoeld dan dat de bedoeling is.

‘Begrijpen hoe pijn werkt, is een belangrijke stap in het behandelproces. Educatie is daarom een uiterst belangrijk onderdeel. Lichamelijke factoren of psychische en sociale factoren kunnen pijn in stand houden, vaak is het zelfs een combinatie van deze factoren’, vertelt Cindy. Door haar achtergrond als verpleegkundige en de gespecialiseerde opleiding tot pijnconsulent, is Cindy in staat een unieke pijnbehandeling te bieden.

De aanpak van chronische pijn bij Pijnzorg Actief te Buchten, Sittard Geleen Limburg heeft niet als doel pijnvrij te worden, maar om te leren gaan met de pijn. Het vraagt een andere kijk ten aanzien van de pijn. Aandacht geven aan de dingen die belangrijk en waardevol zijn in het leven, in plaats van vechten tegen de pijn en te verwachten dat deze weggaat.