Gouden combinatie: zorg – werk – welzijn 

Chronische aandoeningen en een professionele loopbaan, hoe zit dat?

Wel of niet werken met chronische klachten? Vaak wil men zelf graag blijven werken, maar wordt men tegengehouden door de klachten die men ervaart…En hoe wordt (langdurig) ziekteverzuim voorkomen? Chronische aandoeningen hebben een forse impact op de kwaliteit van leven, het dagelijks functioneren, ziekteverlof en gaat gepaard met hoge kosten. Onderzoek wijst uit dat 30% van de werknemers met chronische aandoeningen geen vertrouwen heeft in een mogelijke maatschappelijke carrière. Daarvoor heeft Pijnzorg Actief een gouden combinatie ontwikkeld: zorg – werk – welzijn.

Ervaring binnen gezondheidszorg!

Vaak zien we dan ook dat het moeilijker wordt om het werk weer op te pakken als iemand (lang) ziek thuis zit met pijnklachten. Door de Wet verbetering poortwachter is de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer groter. Tijdens de periode van ziekte betaalt de werkgever het loon door. Soms krijgt de werknemer een ziektewet-uitkering.

Maatwerk

Iedereen kan een keer ziek worden, dat is helemaal niet vreemd. Lang- en kortdurig zieke medewerkers kosten enorm veel geld en vormen voor werkgevers dan ook een groot risico. Pijnzorg Actief heeft een programma ontwikkeld omtrent zorg – werk – welzijn, die zowel het individu als de organisatie ondersteunt en begeleidt.

Leefstijl

Voor uw medewerkers bieden wij verschillende mogelijkheden voor een structurele en preventieve ziekteverzuim aanpak. Pijnzorg Actief is gespecialiseerd in:

Preventie, zoals o.a. preventief anamnestisch onderzoek en aandacht voor werk-privé balans;
Leefstijlgesprek, met hierop volgend oplossingen op het gebied van leefstijl. Denk hierbij aan voeding, beweging, slaap, zingeving;
Ontspanning, sociale verbinding, werk- en leefomgeving; stressmanagement
Diagnostiek, bijvoorbeeld psychologische flexibiliteit meting en competentietest

Dit alles ondersteunt door diverse e-learnings om mentaal veerkrachtig te worden en te blijven. Met behulp van deze hulpmiddelen en vaardigheden kunnen we preventief werken aan iemands weerbaarheid of gericht aan de slag gaan met mentale klachten.

De kracht van Integrative medicine/ leefstijlgeneeskunde is dat gekeken wordt naar alle facetten van een persoon. Bij Pijnzorg Actief kijken we niet alleen naar oorzaken, maar ook naar bijvoorbeeld voeding, je mentale welzijn en waarden in iemands leven. Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat alles met elkaar samenhangt. Hierbij valt te denken aan:

  • Voeding
  • Beweging
  • Slaappatroon
  • Mentaal welbevinden en ontspanning
  • Sociale verbondenheid
  • Zingeving
  • Werk- en leefomgeving

Het is de missie van Pijnzorg Actief om de gezondheid van uw medewerkers te verbeteren

Ontzorgen van werkgever én werknemer

Daar Pijnzorg Actief maatwerk levert kunnen we in een vroeg stadium reeds begeleiding bieden op preventief vlak, maar ook op het vlak van onbekendheid bij werkgevers. Vaak heersen er onzekerheden bij werkgevers en weet men niet of men ‘op de goede weg’ zit qua verplichtingen rondom ziekteverzuim en re-integratie.

Re-integratie

Pijnzorg Actief is gespecialiseerd in het begeleiden van zowel werkgevers als werknemers op het gebied van re-integratie, samen met de bedrijfsartsen.

Steeds meer werkgevers krijgen helaas te maken met werknemers die zich arbeidsongeschikt melden. Gelukkig herstelt het overgrote deel van deze werknemers binnen afzienbare periode, waardoor deze werknemers weer duurzaam kunnen terugkeren in het eigen werk. Echter, het komt steeds vaker voor dat een werknemer en een werkgever geconfronteerd worden met een periode van langdurig verzuim. Dit kan ertoe leiden dat de terugkeer van de werknemer niet soepel verloopt of zelfs uitblijft. Pijnzorg Actief ondersteunt zowel werkgever als werknemer bij het vinden van een oplossing.

Een gouden combinatie: zorg – werk – welzijn

Pijnzorg Actief biedt sinds 2019 re-integratiediensten. Kennis van actuele sociale verzekeringswetgeving en Wet verbetering poortwachter. Pijnzorg Actief werkt samen met re-integratiebureau’s die aangesloten zijn bij Kwaliteitsinstituut Blik op Werk.

Overtuigd van onze aanpak? Neem vrijblijvend contact op met Pijnzorg Actief.

Pijnzorg Actief is uw deskundige partner om het ziekteverzuim terug te dringen of te voorkomen