Particulieren en bedrijven

vergoeding behandeling

Particulieren en bedrijven

 

Professionele zorg bij chronische aandoeningen en freelance opdrachten. Organisaties, instellingen, bedrijven en andere initiatiefnemers kunnen vrijblijvend contact opnemen met Pijnzorg Actief.

Pijnzorg Actief biedt bedrijven ondersteuning bij re-integratietrajecten en ziekteverzuim.

Op alle geleverde diensten zijn de algemene voorwaarden van Pijnzorg Actief van toepassing.

 

  • AGB code zorgverlener: 91009419
  • AGB code praktijk: 41417813
  • BIG registratie nummer: 19053071430
  • V&VN relatienummer: 221979
  • KIWA registratienummer: 11604 (gecertificeerd)

Particulieren kunnen de behandelingen declareren bij  hun zorgverzekeraar.

Voor een overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar klik hier.

Bij Pijnzorg Actief betaalt de verzekerde géén eigen risico.

Toestemming

Vooraf aan de behandelingen bij Pijnzorg Actief is er toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Zonder toestemming kunt u geen rekeningen (nota’s) declareren. De verzekerde vraagt toestemming aan met het online aanvraagformulier verpleging.

Vergoeding behandeling door uw ziektekostenverzekering

Sinds 2019 onderaannemer re-integratiediensten (werkgever- en UWV trajecten). Kennis van actuele sociale verzekeringswetgeving en Wet verbetering poortwachter.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen door te mailen met cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl of telefoneren via 06-57236323

Pijnzorg Actief werkt volgens vastgestelde kwaliteitseisen:

  • Ik ben BIG-geregistreerd HBO-verpleegkundige, HBO pijnconsulent, ACT-therapeut en Integrative medicine professional | Preventie-en leefstijlcoach.
  • Pijnzorg Actief is in het bezit van het KIWA-certificaat ZZP’ers in de Zorg. Hiermee voldoet Pijnzorg Actief aan de beroeps- en ondernemerseisen en verleent kwalitatief goede zorg. Voor patiënten is het keurmerk een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van zorgverleners. Het is een verplicht keurmerk voor individuele contractering via Zorgverzekeraars.
  • Lid van de beroepsvereniging en kwaliteitsregister V&VN.

Kwaliteit en persoonlijke aanpak staan bij Pijnzorg Actief voorop!

Voor meer informatie omtrent vergoedingen bij Pijnzorg Actief Contactpagina of bel: 06-57236323 of mail naar: cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl

In het kader van vaardigheden/ competentieontwikkeling, preventie van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, reïntegratietrajecten en loopbaanontwikkeling zijn óók werkgevers steeds vaker bereid om de kosten van behandelingen voor hun werknemers (deels) te vergoeden hetgeen zich snel terug verdient in de vorm van beter functioneren, vitaliteit en ook een vergrote loyaliteit.

Ziekteverzuim is erg duur!

Informeer naar mogelijkheden bij uw leidinggevende of personeelszaken van het bedrijf waar u werkt en wijs hen op de mogelijkheden van het aanbod van Pijnzorg Actief.