Particulieren en bedrijven

vergoeding behandeling

Particulieren en bedrijven

 

Professionele zorg bij chronische aandoeningen & ondersteuning bij ziekteverzuim en duurzame arbeidsparticipatie. Particulieren, organisaties, instellingen, bedrijven en andere initiatiefnemers kunnen vrijblijvend contact opnemen met Pijnzorg Actief.

Op alle geleverde diensten zijn de algemene voorwaarden van Pijnzorg Actief van toepassing.

  • AGB code zorgverlener: 91009419
  • AGB code praktijk: 41417813
  • BIG registratie nummer: 19053071430
  • V&VN relatienummer: 221979
  • KIWA registratienummer: 11604 (gecertificeerd)

 

Particulieren kunnen de behandelingen declareren bij  hun zorgverzekeraar. Voor een overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar klik hier. Bij Pijnzorg Actief betaalt de verzekerde géén eigen risico.

Vooraf aan de behandelingen bij Pijnzorg Actief is er toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Zonder toestemming kunt u geen rekeningen (nota’s) declareren. De verzekerde vraagt toestemming aan met het online aanvraagformulier verpleging. Vergoeding behandeling door uw ziektekostenverzekering.

In het kader van vaardigheden/ competentieontwikkeling, preventie van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, reïntegratietrajecten en loopbaanontwikkeling zijn óók werkgevers steeds vaker bereid om de kosten van behandelingen voor hun werknemers (deels) te vergoeden hetgeen zich snel terug verdient in de vorm van beter functioneren, vitaliteit en ook een vergrote loyaliteit.

Informeer naar mogelijkheden bij uw leidinggevende of personeelszaken van het bedrijf waar u werkt en wijs hen op de mogelijkheden van het aanbod van Pijnzorg Actief.

Pijnzorg Actief biedt bedrijven ondersteuning bij re-integratietrajecten en ziekteverzuim.

Ziekteverzuim is erg duur!

Pijnzorg Actief werkt samen met re-integratiebureau’s die aangesloten zijn bij Kwaliteitsinstituut Blik op Werk.

Als onafhankelijke Kwaliteitsinstituut wijst Blik op Werk de weg naar gekwalificeerde dienstverleners, bewezen methodieken en kennis rondom duurzame arbeidsparticipatie.

Sinds 2019 onderaannemer re-integratiediensten (werkgever- en UWV trajecten). Kennis van actuele sociale verzekeringswetgeving en Wet verbetering poortwachter.

* Sinds februari 2024 partner | adviseur bij Choice en Partners loopbaan adviesbureau
* Sinds januari 2024 samenwerking met StapNu herstelbegeleiding, verzuimbegeleiding en re-integratie
* Sinds september 2023 samenwerking met Brand New Job outplacement-en re-integratiebureau
* Sinds januari 2023 samenwerking met Lagarde & You loopbaanontwikkeling
* Van april 2020 – juli 2021 samenwerking met Re-turn | Werk en kanker
* Sinds januari 2020 samenwerking met Career & Kids B.V.

* Sinds 2021 werkzaam met Integrative medicine | preventie- en leefstijlcoaching
* Sinds 2020 CSR Stress & Burn-out coaching
* Sinds 2016 werkzaam met Motivational interviewing
* Sinds 2016 werkzaam met Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen door te mailen met cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl of telefoneren via 06-57236323

Pijnzorg Actief werkt volgens vastgestelde kwaliteitseisen:

  • Ik ben BIG-geregistreerd HBO-verpleegkundige, HBO pijnconsulent, ACT-therapeut en Integrative medicine professional | Preventie-en leefstijlcoach.
  • Pijnzorg Actief is in het bezit van het KIWA-certificaat ZZP’ers in de Zorg. Hiermee voldoet Pijnzorg Actief aan de beroeps- en ondernemerseisen en verleent kwalitatief goede zorg. Voor patiënten is het keurmerk een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van zorgverleners. Het is een verplicht keurmerk voor individuele contractering via Zorgverzekeraars.
  • Lid van de beroepsvereniging en kwaliteitsregister V&VN.

Kwaliteit en persoonlijke aanpak staan bij Pijnzorg Actief voorop!

Voor meer informatie omtrent vergoedingen bij Pijnzorg Actief Contactpagina of bel: 06-57236323 of mail naar: cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl