Krachtige en originele pijnbehandeling voor een betere kwaliteit van leven!

Een gouden combinatie: zorg - werk - welzijn

Pijnzorg Actief is een praktijk voor behandeling van mensen met chronische pijn en de gevolgen die deze pijn met zich meebrengt, zowel fysiek, sociaal als psychisch. Krachtige en originele pijnbehandeling voor een betere kwaliteit van leven!

Er kunnen belemmeringen worden ervaren het herstel van de pijnklachten, bijvoorbeeld door angsten, vermoeidheid, depressie, oncontroleerbare stress, sociale problemen, onbegrip en sociale isolatie.

Voor mensen die al van alles hebben geprobeerd om van de pijn af te komen kan de praktijk verbeteringsmogelijkheden bieden, door de individuele patiëntgerichte behandeling, visie en uitgebreide ervaring. Respect, veiligheid, laagdrempeligheid en vertrouwen staan aan de basis van deze behandeling.

Werkwijze

Er wordt samen met de patiënt gezocht naar alle factoren die tot de klachten hebben geleid en deze in stand houden. Dit kunnen lichamelijke, psychische en sociale factoren zijn, meestal een combinatie hiervan. Men krijgt inzicht in eigen gedrag, keuzes en de consequenties hiervan. Dit resulteert in verbeterde fysieke en mentale balans, beter herstel, afname van klachten, verbeterd welbevinden en betere kwaliteit van leven met pijn! Met focus op zelfmanagement, kwaliteit van leven en therapietrouw. Effectief bij re-integratietrajecten en preventie van ziekteverzuim.

Men is ervan overtuigd dat dit start met het begrijpen hoe pijn werkt. Vaak zijn de achtergronden van de chronische pijn nog niet bekend. Pijnzorg Actief biedt inzichten op een begrijpelijke en duidelijke manier. Hiermee krijgt men inzicht in het belang van pijneducatie en psychosociale begeleiding bij chronische pijn.

De complexe chronische pijnpatiënt heeft vaak kwetsbaarheden of negatieve ervaringen op het gebied van psyche en persoonlijkheid. Veiligheid en vertrouwen worden binnen de behandelrelatie als basisprincipe gehanteerd. Er zal doorverwijzing plaatsvinden naar specialistische hulpverlening indien nodig. Chronische pijn vereist een multidisciplinaire aanpak en effectieve werkwijze. 

Pijnspreekuur

Het pijnspreekuur biedt een mogelijkheid tot het verkrijgen van informatie over de aandoening, behandeling en tot het krijgen van ondersteuning in de verwerking of omgaan met de ziekte. Het levert een bijdrage aan de continuïteit van de voorlichting en begeleiding van de pijnklachten. Pijnzorg Actief heeft specifieke aandacht voor de huidige of verwachte zorgvraag ten aanzien van lichamelijke stoornissen, functionele beperkingen en sociale problemen. Het doel is de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven te verbeteren.

Pijnzorg Actief biedt kwalitatief hoogwaardige zorg bij chronische pijn. Er is niet alleen aandacht voor medische aspecten. Psychologische en sociale factoren zijn mede bepalend voor de pijn en het genezingsproces. Deze factoren zullen uitgebreid aandacht krijgen (biopsychosociaal model).

De behandeling bestaat uit:

  • Bewustwording van vermijdingsstrategieën
  • Motivational Interviewing
  • Pijneducatie en inzicht geven in de pijn
  • Exposuretechnieken (techniek om de angst voor de pijn te laten verminderen)
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)/ mindfulness
  • Doelen leren stellen
  • Psychologische flexibiliteit inbouwen
  • Leven volgens eigen waarden
  • Belastbaarheidsproblematiek

Pijnzorg Actief werkt zoveel mogelijk aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke en evidence based practice inzichten. De huidige inzichten laten diverse aangrijpingspunten zien voor behandeling en het tot rust brengen van het pijnsysteem. Men leert zelf invloed uit te oefenen op de pijn met deze krachtige en originele pijnbehandeling voor een betere kwaliteit van leven!

Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat men weer grip krijgt op het eigen leven. De pijn is niet meer leidend is in het leven. Het is een onderdeel ervan.

Focus op terugval

Er zal veel zorg worden besteed aan de toekomst. Inzullen er weer vervelende gedachten, gevoelens en sensaties op gaan spelen. Men de ‘tools’ binnen handbereik om deze nare ervaringen het hoofd te bieden en te blijven handelen naar eigen waarden.

Voor verdere informatie over behandeling pijnbestrijding verwijs ik u naar Pijnzorg Actief. U kunt Pijnzorg Actief ook volgen via Facebook.

Huisartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen kunnen vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of een specifieke situatie voor behandeling in aanmerking komt telefoonnummer: 06-57236323 of e-mail: cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten van Pijnzorg Actief? Meld u aan voor een bericht, wanneer er een nieuwe recensie, nieuwsbrief of andere algemene berichten geplaatst worden!