Pijnzorg in Limburg

Stimulatie en motivatie, recensie, vergoeding behandeling

Pijnzorg Actief vindt het belangrijk het zelfmanagement van patiënten te vergroten. Dit gebeurd door inzicht te geven in de klachten en het eigen functioneren. Kernwaarden zijn: tijd voor de patiënt, elke patiënt is uniek en het probleem van de patiënt staat centraal! Dit is Pijnzorg in Limburg!

Doelgroep

Pijnzorg Actief is een praktijk voor behandeling voor mensen met chronische pijn en de gevolgen die deze pijn met zich meebrengt, zowel fysiek, sociaal als psychisch.

Ook voor mensen die al van alles hebben geprobeerd om van de pijn af te komen kan de praktijk verbeteringsmogelijkheden bieden.

Helaas blijkt vaak dat na jarenlange zoektochten om van de pijn af te komen er toch nog forse problematiek resteert. Veel patiënten zijn onvoldoende in staat om een blijvende balans te vinden in hun leven. De oorzaak hiervan is een combinatie van medische, psychische en sociale factoren.

Doordat alle aspecten van de pijn in samenhang gezien worden en de persoonlijke situatie als uitgangspunt te nemen en te houden, wordt de vicieuze cirkel van de pijn doorbroken.

Pijnzorg Actief is door haar omvangrijke expertise en een patiëntgerichte, persoonlijke benadering gespecialiseerd in de behandeling van personen met complexe chronische pijn.

Behandeling

Na een initieel contact krijgt men een vragenlijst toegestuurd. Vervolgens wordt men uitgenodigd voor een intakegesprek, waarvoor uitgebreid de tijd wordt genomen. De pijn, de mogelijke oorzaken en de gevolgen voor het welzijn en dagelijks leven worden besproken. Zo nodig worden andere disciplines geconsulteerd (psycholoog, fysiotherapeut of ergotherapeut). Er wordt diagnostiek verricht vanuit een biopsychosociale visie op pijn. Van daaruit wordt er een pijnanalyse gemaakt. Alle factoren die er mogelijk toe bijdragen dat de pijn niet weggaat worden afgewogen.

Er volgt een afspraak waarbij er uitleg wordt gegeven over de klachten en hoe de pijn verklaard kan worden. Er wordt een zorgplan opgesteld. De behandeling duurt gemiddeld 10-12 weken. Eventueel vindt er tussentijds overleg plaats met andere disciplines of vindt er doorverwijzing plaats. Soms komt het voor dat er pijnmedicatie is voorgeschreven of wordt voorgeschreven. Dan is er altijd medicatie-overleg met de huisarts of behandelend specialist. Er kunnen adviezen worden gedaan ten aanzien van pijnmedicatie.

Educatie vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling. Bij de meeste patiënten is er sprake van sensitisatie, oftewel een overgevoelig zenuwstelsel. Dit houdt in dat:

  • Het lichaamseigen alarmsysteem te veel op scherp staat,
  • De zenuwbanen, het ruggenmerg en delen van de hersenen betrokken zijn bij het ontstaan van de pijn
  • Aantoonbare veranderingen op celniveau plaatsvinden,
  • Er veranderingen in communicatie tussen zenuwcellen onderling optreden,

En dat dus het zenuwstelsel verandert.

Inzicht in het ziektebeeld en de werking van sensitisatie is vaak een openbaring voor patiënten. Patiënten leren dat chronische pijn niet ‘psychisch’ is, dat het werkingsmechanisme van persoon tot persoon verschilt en dat chronische pijn zeer complex is.

Pijnzorg Actief streeft naar een snelle, duurzame en kwaliteitsvolle behandeling

Acceptatietechnieken vormen een onderdeel van de totale behandeling, maar staat nooit als behandelvorm op zich. Er wordt samen met patiënten gekeken naar alle factoren die tot de klachten hebben geleid en deze in stand houden. Dit wordt gedaan door een uitgebreid intakegesprek te voeren.

Er is niet alleen aandacht voor psychologische en sociale factoren, maar ook voor medische aspecten die mede bepalend zijn voor de pijn en het genezingsproces. Patiënten gaan zich gedurende de behandeling bewust worden van vermijdingsstrategieën en pijngedrag door oefeningen (ook in de thuissituatie), metaforen en gespreksvormen.

Pijneducatie en inzicht geven in de pijn vormt een zeer belangrijk onderdeel van de behandeling. Hierdoor wordt het begrip en inzicht in de behandeling vergroot. Exposuretechnieken worden ingezet om de angst voor de pijn te verminderen.

Er wordt advies gegeven over ondersteunende behandelingen, zoals pijnmedicatie en andere medische ingrepen en therapieën. Ook wordt er zorg besteed aan de toekomst, want hoe dan ook zullen er weer vervelende gedachten, gevoelens en sensaties op gaan spelen. Daardoor heeft men de ‘tools’ binnen handbereik om deze nare ervaringen het hoofd te bieden en te blijven handelen naar eigen waarden.

Pijnzorg Actief streeft naar een snelle, duurzame en kwaliteitsvolle behandeling van chronische pijnklachten en aanverwante problematiek, zoals slaapproblemen, verminderde stemming en angsten. Er is een persoonlijke benadering en multidisciplinaire aanpak.

Resultaat behandeling Pijnzorg Actief

Het blijkt dat de pijn na de behandeling afneemt met 1.7 punt (van 6.7 naar 5.0, op een schaal van 0=geen pijn tot 10= de meest heftige pijn die denkbaar is). Pijnafname is niet het uiteindelijke doel van de behandeling. 

Het doel van de behandeling is het streven naar een zo hoog mogelijk niveau van functioneren, fysiek en mentaal. Verbeterde fysieke en mentale balans, beter herstel, afname van klachten, verbeterd welbevinden, betere kwaliteit van leven met pijn. Dit leidt tot minder uitval bij werksituaties en minder consumptie van specialistenbezoeken. Verder zien we vaak dat het medicatiegebruik afneemt.

Na de behandeling is de manier waarop patiënten met hun ziekte omgaan en tegen hun klachten aankijken veranderd. Aanvankelijk is er vaak sprake van het uitvergroten van de klachten en de ervaren hulpeloosheid ten aanzien van de klachten. Dit is een belangrijke onderhoudende factor voor chronische pijn.

Na de behandeling – met daarin ruimte voor uitvoerige pijneducatie – nemen deze klachten flink af. Aan het eind van de behandeling zijn lang niet alle patiënten pijnvrij. Ze kunnen de pijn wel hanteren. Patiënten gaan inzien dat ze zelf iets kunnen doen aan hun pijnbeleving. Zo blijven ze uit de negatieve spiraal.

Pijnzorg Actief werkt volgens vastgestelde kwaliteitseisen: de zorg wordt geleverd door een BIG-geregistreerd HBO-verpleegkundige, tevens HBO pijnconsulent en ACT-therapeut. Pijnzorg Actief is in het bezit van de KIWA-certificaat ZZP’ers in de Zorg. Hiermee voldoet Pijnzorg Actief aan de beroeps- en ondernemerseisen en verleent kwalitatief goede zorg. Voor patiënten is het keurmerk een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van zorgverleners. Tevens lid van de beroepsvereniging en kwaliteitsregister V&VN.

Kwaliteit en persoonlijke aanpak staan bij Pijnzorg Actief voorop!

Voor meer informatie omtrent vergoedingen bij Pijnzorg Actief bel: 06-57236323 of mail naar: cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl

Conclusie

Chronische pijn is een enorm probleem voor de patiënt, persoonlijk en maatschappelijk. Het ontbreekt aan afstemming tussen zorgverleners en aan een gezamelijke visie op de behandeling van chronische pijn. Multidisciplinair, evidence based werken is essentieel voor succesvolle behandeling van chronische pijn.

Pijnzorg Actief biedt bedrijven ondersteuning bij re-integratietrajecten en ziekteverzuim. Huisartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen kunnen vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of een specifieke situatie voor behandeling in aanmerking komt telefoonnummer: 06-57236323 of e-mail: cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten van Pijnzorg Actief? Meld u aan voor een bericht, wanneer er een nieuwe recensie, nieuwsbrief of andere algemene berichten geplaatst worden!