Hulp bij chronische klachten.

Pijnzorg Actief vindt het belangrijk het zelfmanagement van patiënten te vergroten. Dit gebeurd door inzicht te geven in de klachten en het eigen functioneren. Kernwaarden zijn: tijd voor de patiënt, elke patiënt is uniek en het probleem van de patiënt staat centraal!

Dit is Pijnzorg in Limburg!

Doelgroep

Pijnzorg Actief is een praktijk voor behandeling voor mensen met chronische aandoeningen.

Mensen die meerdere behandelingen hebben ondergaan om van de klachten af te komen.

Tevens helpen we mensen die al jaren hun klachten proberen te verminderen.

Patiënten die onvoldoende in staat zijn een blijvende balans te vinden in hun leven.

Pijnzorg Actief is door haar omvangrijke expertise en een patiëntgerichte, persoonlijke benadering gespecialiseerd in de behandeling van personen met complexe chronische aandoeningen.

Intake

Na een initieel contact krijgt men een vragenlijst toegestuurd. Dan volgt een intakegesprek, waarvoor uitgebreid de tijd wordt genomen. De klacht, de mogelijke oorzaken en de gevolgen voor het welzijn en dagelijks leven worden besproken. Zo nodig worden andere disciplines geconsulteerd (psycholoog, fysiotherapeut of ergotherapeut).

Biopsychosociale benadering

Persoonlijke situatie als uitgangspunt

Vicieuze cirkel van klachten doorbreken

Er wordt diagnostiek verricht vanuit een biopsychosociale visie op de klachten. Van daaruit wordt er een analyse gemaakt. Alle factoren die er mogelijk toe bijdragen dat de klachten niet overgaan worden afgewogen.

Behandeling

Er volgt een afspraak waarbij er uitleg wordt gegeven over de klachten en hoe de klachten verklaard kunnen worden. Afspraken vinden plaats in de thuissituatie, soms op het werk van de patiënt. Er wordt een zorgplan opgesteld. De behandeling duurt gemiddeld 10-12 weken.

Eventueel vindt er tussentijds overleg plaats met andere disciplines of vindt er doorverwijzing plaats. Soms komt het voor dat er medicatie is voorgeschreven of wordt voorgeschreven. Er zal medicatie-overleg met de huisarts of behandelend specialist plaatsvinden. Er kunnen adviezen worden gedaan ten aanzien van medicatie.

Educatie vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling. Bij de meeste patiënten is er sprake van sensitisatie, oftewel een overgevoelig zenuwstelsel. Dit houdt in dat:

  • Het lichaamseigen alarmsysteem te veel op scherp staat,
  • De zenuwbanen, het ruggenmerg en delen van de hersenen betrokken zijn bij het ontstaan van de klachten
  • Aantoonbare veranderingen op celniveau plaatsvinden,
  • Er veranderingen in communicatie tussen zenuwcellen onderling optreden,

Het zenuwstelsel verandert!

Inzicht in het ziektebeeld en de werking van sensitisatie is vaak een openbaring voor patiënten. Patiënten leren dat de chronische klachten niet ‘psychisch’ zijn, dat het werkingsmechanisme van persoon tot persoon verschilt en dat chronische aandoeningen zeer complex zijn.

Pijnzorg Actief streeft naar een snelle, duurzame en kwaliteitsvolle behandeling

Acceptatietechnieken vormen een onderdeel van de totale behandeling, maar staat nooit als behandelvorm op zich.

Inzicht in instandhoudende factoren

Aanpak beïnvloedende omstandigheden

Uitgebreid intakegesprek

Er is aandacht voor psychologische, sociale factoren en medische aspecten die mede bepalend zijn voor de klachten en het genezingsproces. Bewustwording van vermijdingsstrategieën en ziektegedrag.

Educatie en inzicht geven in de aandoening vormt een zeer belangrijk onderdeel van de behandeling. Dit vergroot begrip en inzicht in de behandeling. Exposuretechnieken worden ingezet om de angst voor de klachten te verminderen.

Advisering over ondersteunende behandelingen, medicatie en andere medische ingrepen en therapieën. Terugvalpreventie voor de toekomst. Er zullen weer vervelende gedachten, gevoelens en sensaties op gaan spelen. Hier leert men mee om te gaan.

Pijnzorg Actief streeft naar een snelle, duurzame en kwaliteitsvolle behandeling van chronische klachten waarbij tevens uitgebreide aandacht is voor leefstijl. Er is een persoonlijke benadering en multidisciplinaire aanpak.

Resultaat behandeling Pijnzorg Actief

Het blijkt dat de klachten na de behandeling afnemen met 1.7 punt (van 6.7 naar 5.0, op een schaal van 0=geen klachten tot 10= de meest heftige klachten die denkbaar zijn). Klachtenafname is niet het uiteindelijke doel van de behandeling.

Het doel van de behandeling is het streven naar een zo hoog mogelijk niveau van functioneren, fysiek en mentaal. Verbeterde fysieke en mentale balans, beter herstel, afname van klachten, verbeterd welbevinden, betere kwaliteit van leven met de klachten. Dit leidt tot minder uitval bij werksituaties en minder consumptie van specialistenbezoeken. Verder zien we vaak dat het medicatiegebruik afneemt.

Na de behandeling is de manier waarop patiënten met hun ziekte omgaan en tegen hun klachten aankijken veranderd. Aanvankelijk is er vaak sprake van het uitvergroten van de klachten en de ervaren hulpeloosheid ten aanzien van de klachten. Dit is een belangrijke onderhoudende factor voor chronische aandoeningen.

Na de behandeling – met daarin ruimte voor uitvoerige educatie – nemen deze klachten flink af. Aan het eind van de behandeling zijn lang niet alle patiënten klachtenvrij. Ze kunnen de klachten wel hanteren. Patiënten gaan inzien dat ze zelf iets kunnen doen aan hun ziektebeleving. Zo blijven ze uit de negatieve spiraal.

Financiering

Vergoeding vanuit basisverzekering mogelijk. Raadpleeg uw polis. Meestal zijn er 8-10 behandelingen nodig voor een positief resultaat. Ook zijn er nog andere mogelijkheden voor vergoeding van deze zorg.

Pijnzorg Actief werkt volgens vastgestelde kwaliteitseisen: levering van zorg door een BIG-geregistreerd HBO-verpleegkundige, HBO pijnconsulent en ACT-therapeut. Pijnzorg Actief is in het bezit van de KIWA-certificaat ZZP’ers in de Zorg. Hiermee voldoet Pijnzorg Actief aan de beroeps- en ondernemerseisen en verleent kwalitatief goede zorg. Voor patiënten is het keurmerk een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van zorgverleners. Tevens lid van de beroepsvereniging en kwaliteitsregister V&VN.

Kwaliteit en persoonlijke aanpak staan bij Pijnzorg Actief voorop!

Conclusie

Chronische aandoeningen zijn een enorm probleem voor de patiënt, persoonlijk en maatschappelijk. Het ontbreekt aan afstemming tussen zorgverleners en aan een gezamelijke visie op de behandeling van chronische aandoeningen. Multidisciplinair, evidence based werken is essentieel voor succesvolle behandeling van chronische klachten.

Pijnzorg Actief biedt bedrijven ondersteuning bij re-integratietrajecten en ziekteverzuim. Huisartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen kunnen vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of een specifieke situatie voor behandeling in aanmerking komt.

Meer weten? 

📞 06-57236323

📧 cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl

🌎 https://www.pijnzorgactief.nl

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en activiteiten van Pijnzorg Actief? Meld u aan voor een bericht, wanneer er een nieuwe recensie, nieuwsbrief of andere algemene berichten geplaatst worden!